Hvem kan stemme?

Til kommunale og regionale valg

Du kan stemme, hvis du:

 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i kommunen (eller regionen til regionsrådsvalg) og enten:
 • har dansk statsborgerskab
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU
 • er statsborger i Island eller Norge
 • eller har boet fast i riget i de sidste tre år før valgdagen. Riget omfatter Danmark, Grønland og Færøerne.

 Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten ved lov afskaffet for følgende personer: 

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Til folketingsvalg

Du kan stemme, hvis du:

 • er fyldt 18 år
 • har dansk statsborgerskab
 • har fast bopæl i Danmark
 • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne i henhold til værgemålsloven § 6 (tidligere kaldt umyndiggjort)

 

Til landsdækkende folkeafstemninger

Du kan stemme, hvis du:

 • er fyldt 18 år
 • har dansk statsborgerskab
 • har fast bopæl i Danmark
 • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne i henhold til værgemålsloven § 6 (tidligere kaldt umyndiggjort)

 

 Til Europa-Parlementsvalg

Du kan stemme, hvis du:

 • har valgret til folketinget
 • har dansk statsborgerskab, er 18 år, har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er 18 år og har fast bopæl i Danmark eller
 • har dansk statsborgerskab, er 18 år og har fast bopæl i Danmark

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller Grønland, har ikke valgret til Europa-Parlamentet, da de to lande ikke er med i EU.

Siden er sidst ændret: 05-10-2023 Til top