Valg

I Danmark afholdes der følgende valg:

Folketingsvalg

Ifølge Grundloven må et Folketing højst sidde i fire år. Statsministeren kan dog til enhver tid udskrive nyvalg. 

Det næste valg til Folketinget skal senest finde sted inden den 31. oktober 2026. 

Valg til byråd og regionsråd

Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd finder sted hvert 4. år. Det er reguleret i lov om kommunale og regionale valg.

Det seneste valg til kommunalbestyrelser og regionalråd fandt sted tirsdag den 16. november 2021. Næste kommunal- og regionsvalg er den 18. november 2025.

Valgperioden regnes fra den 1. januar i året efter valgåret.

Europa-Parlamentsvalg

Modsat folketingsvalg ligger det fast, at der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert 5. år. Seneste valg blev afholdt den 26. maj 2019. Det næste valg til Europa-Parlamentet afholdes søndag den 9. juni 2024. 

Folkeafstemninger

Ved en folkeafstemning stemmer borgerne direkte om en bestemt sag. I Danmark har folkeafstemninger blandt andet været brugt i forbindelse med EU-traktater.

Den seneste folkeafstemning fandt sted den 1. juni 2022, hvor der blev stemt om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. 

Siden er sidst ændret: 25-03-2024 Til top