Planer og politikker

På denne side finder du de overordnede politikker og planer.

En stor del af politikkerne og planerne udstikker visioner og mål for et enkelte fagområde, mens andre går på tværs af fagområder og dækker kommunen i bred forstand. De flerårige mål, der fremgår af politikkerne, og planerne udmøntes i det årlige budgetdokument. I budgetdokumentet er der opstillet konkrete mål for, hvordan man vil arbejde med at indfri de flerårige, overordnede mål.

Tværgående politikker

Læs mere om Solrød Kommunes retningslinjer for politikerbesøg her.

Politikker indenfor natur-, klima- og planområdet

Politikker indenfor familie- og uddannelsesområdet

Politikker indenfor social-, ældre- og sundhedsområdet

Politikker indenfor kultur-, idræts- og fritidsområdet

Beredskabspolitik og beredskabsplan

Tværkommunale aftaler

Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde:

Sundhedsaftalen:

 

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top