Planer og politikker

På denne side finder du de overordnede politikker og planer.

En stor del af politikkerne og planerne udstikker visioner og mål for et enkelte fagområde, mens andre går på tværs af fagområder og dækker kommunen i bred forstand. De flerårige mål, der fremgår af politikkerne og planerne udmøntes i det årlige budgetdokument. I budgetdokumentet er der opstillet konkrete mål for, hvordan man vil arbejde med at indfri de flerårige, overordnede mål.

Tværgående politikker

Læs mere om Solrød Kommunes retningslinjer for politikerbesøg her

Politikker indenfor teknik- og miljøområdet

Politikker indenfor familie- og uddannelsesområdet

Politikker indenfor social-, sundheds- og fritidsområdet

Beredskabsplaner

Tværkommunale aftaler

Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde:

Sundhedsaftalen:

 

Siden er sidst ændret: 31-10-2022 Til top