Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg består af afdelingerne og ansvarsområderne Visitationen, Den Kommunale
Hjemmepleje, Den Kommunale Sygepleje, Plejecenter Christians Have, Daghjem og Forebyggelse, Genoptræningscenteret, samt Udvikling og Sekretariat.

Centeret tager sig af følgende opgaver:

 • Udvikling og Sekretariat
  • Politisk betjening
  • Økonomi
  • Udvikling ældre-sundhed
  • FSIII
  • Faglige instrukser
  • Sundhedsfremme / forebyggelse (tværgående)

 • Daghjem og Forebyggelse
  • Daghjem
   • Somatiskdaghjem
   • Demensdaghjem inkl. udflugtsbussen

  • Aktivitet
   • Daghjem
   • Hjemmeplejemodtagere
   • Chr. Have og sansehaven

  • Forebyggelse
   • Forebyggende hjemmebesøg
   • Forebyggelse af ensomhed
   • Demensteamet

  • Ydelser på kanten af frivillighed
   • Fx. klippekort og andre lønnede småjobs

 • Genoptræningscenteret
  • SUL-træning – alle aldre og diagnoser (§140, §119)
  • SEL –træning – (§83a, §86.1 og 86.2,)
  • Træning af borgere fra JOBS

 • Visitationen
  • Pleje
  • Hjælpemidler
  • Adm. sagsbehandlere
  • Godkendelse og tilsyn

 • Den Kommunale Hjemmepleje
  • Faste teams (evt. 2 faste teams med tilknyttet DigiRehab medarbejdere)
  • Team 83 a
  • Aftenvagt (evt. integreres i de faste teams)

 • Den Kommunale Sygepleje
  • Team pleje (arbejder hen i hjemmeplejens faste teams)
  • Team Akut
  • Team Klinikker og virtuelle besøg

 • Plejecenter Christians Have
  • Plejecenter kommunale del
   • Blok C og D stuen + nat
   • Blok C1 og D1 + 2. sal
   • Blok E1 og E1 + nat

  • Rehabiliteringsafdelingen

 • Tværgående
  • Hjerneskadeteam
  • Rehabiliteringsteam
  • Social psyk. enhed til borgere med behov for SEL § 85 og §83, inkl. sygepleje

Du kan kontakte Center for Sundhed og Omsorg på telefonnummeret 5618 2438, på centerets mailadresse 

traening-forebyggelse@solrod.dk eller ved at sende sikkert via Digital Post med dette link.


Det er i Center for Sundhed og Omsorg, at kommunens borgere visiteres til:

 • hjemmehjælp
 • sygepleje
 • madservice
 • plejeorlov
 • ældre- og plejebolig 
 • hjælpemidler

Centeret laver også kvalitetskontrol ved tilsynsbesøg og gennem brugerundersøgelser.

Du kan kontakte Center for Sundhed og Omsorg i relation til ovenstående opgaver på telefonnummeret 5618 2428, ligesom du kan skrive digitalt ved at bruge dette link.

Du kan kontakte Christians Have Plejecenter på telefonnummeret 5618 2470 og via mailadressen plejecenter@solrod.dk, hvis du har spørgsmål til indflytning, betaling til husholdningskassen eller andre ting omkring det at bo på plejecenteret.

Plejecenterets åbningstider er: 

Mandag: kl. 8-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 13-17
Fredag: lukket

Sigrid Rahbek Thorlaksen er centerchef i Center for Sundhed og Omsorg. Hun kan træffes på 5618 2454. 

Siden er sidst ændret: 02-02-2024 Til top