Center for By og Bæredygtighed

Center for By og Bæredygtighed består af afdelingerne Byudvikling, Natur og Klima, Drift og Anlæg samt
Sekretariat.

Disse opgaver ligger i centeret:

 • Byudvikling
  • Plan
   • Byudvikling
   • Planstrategi og kommuneplan
   • Udarbejdelse af lokalplaner
   • Helhedsplaner
   • Landzoneadministration
   • Kollektiv trafik

  • Byg
   • Byggesagsbehandling
   • Matrikelsager
   • BBR

 • Natur og Klima
  • Kystsikring og klimatilpasning
  • Naturbeskyttelse og biodiversitet
  • Miljøhensyn
  • DK2020

 • Drift og Anlæg
  • Anlæg
   • Anlægsopgaver inden for bygninger, veje mm.

  • Planlægning og Kontrakter
   • Planlægning og bestilling af opgaver (kontraktsyring og driftplaner) inden for områderne: bygninger, veje, stier og grønne områder
   • Vejmyndighed og trafiksikkerhed

  • Håndværk og Teknik
   • Interne håndværkerydelser
   • Tekniske installationer

  • Teknisk Service og Drift
   • Brugerservice
   • Bygningsdrift
   • Drift af grønne områder

 • Sekretariat
  • Politisk betjening
  • Juridisk support
  • Økonomi
  • Generel support medarbejdere og ledelse
  • Beredskabskommission
  • Geodata

Du kan ringe til Center for By og Bæredygtighed på telefonnummeret 5618 2000 og skrive via mailadressen teknisk@solrod.dk.

Center for By og Bæredygtighed er åbent:

Mandag: kl. 8-14 
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 13-17
Fredag: lukket

Centerchef for Center By og Bæredygtighed er Jens Saabye. Han kan træffes på 5618 2328. 

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top