Center for Borgerservice, Job og Social

Center for Borgerservice, Job og Social består af afdelingerne og ansvarsområderne Borgerservice, Jobservice, Social Service, Handicap og Socialpsykiatri, Sekretariat samt Virksomheds- og Erhvervsservice.

Du kan i centeret få hjælp til følgende opgaver:

 • Borgerservice
  • Ekspedition og modtagelse
   • Modtagelse
   • Omstilling
   • Postfordeling
   • Tidsbestilling?
   • Opkrævning (gæld til kommunen)
   • ID-kort, Pas, kørekort, sygesikring
   • Mit-ID
   • Nyansøgninger vedr. kontant- og uddannelseshjælp
   • Enkeltydelser
   • Beboerindskudslån
   • Økonomisk friplads
   • Helbredstillæg
   • Begravelseshjælp
   • Brevstemmer

  • Sagsbehandling
   • Visitationssamtaler
   • Løbende ydelser vedr. kontant- og uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og sygedagpenge
   • Førtidspension
   • Administrationsaftaler
   • Enkeltydelser
   • Beboerindskudslån
   • Boligsociale venteliste
   • Økonomisk friplads
   • Helbredstillæg
   • Begravelseshjælp
   • Kørselsordninger
   • Folkeregister
   • Borgersamtaler
   • Social og specialtandplejen

  • Kontrolenheden
   • Socialt bedrageri

  • Økonomi og Personaleadministration (på centerniveau)
   • Budgetopfølgning, analyser, ledelsesdata.
   • Betaling og udstedelse af faktura
   • Personaleadministration

 • Jobservice
  • Dagpenge
  • Jobparate
  • Ungeteamet
  • Integration
  • Sygedagpenge
  • Ledighedsydelse
  • Fleksjob

 • Social Service
  • Aktivitetsparate
  • Ressourceforløb
  • Jobafklaring
  • Det specialiserede voksenområde
  • Misbrug

 • Handicap og Socialpsykiatri
  • Psykiatrien
  • Handicapteam
  • Mentorkorps
  • §85 støtte mv.

 • Sekretariat
  • Politisk betjening
  • Projekter og puljeansøgning
  • Jura
  • Betjening af Handicaprådet

 • Virksomheds- og Erhvervsservice
  • Virksomhedsservice
  • Erhvervsservice

Hvis du vil undgå at stå i kø, kan du bestille tid til personlig betjening angående opgaver relateret til borgerservice. Det gør du ved at ringe på telefonnummeret 5618 2000. Du kan også få personlig betjening ved at møde op i vores åbningstid, der kan dog være ventetid.

Du skal være opmærksom på, at du altid skal bestille en tid, hvis du skal have hjælp til dit MitID.

Borgerservices åbningstider er:

Mandag: kl. 8-14 (fysiske henvendelser fra kl. 7.30)  
Tirsdag: kl. 8-14  (fysiske henvendelser fra kl. 7.30)
Onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 13-18  
Fredag: lukket

Du kan skrive til Borgerservice digitalt ved at bruge dette link.

 

Center for Borgerservice, Job og Social åbningstider i forhold til opgaver, der ikke er relateret til Borgerservice, er:

Mandag: kl. 8-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 13-17
Fredag: lukket

Du kan skrive til Center for Borgerservice, Job og Social digitalt ved at bruge dette link.

Det er Jens Folman, der er centerchef i Center for Borgerservice, Job og Social. Han kan træffes på 5618 2181. 

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top