Center for Børn og Familier

Center for Børn og Familier består af afdelingerne og ansvarsområderne Familieafdelingen, PPR, Sundheds- og Tandplejen, Familiehuset samt Sekretariat.

Centeret varetager følgende opgaver:

 • Familieafdelingen
  • Sagsbehandling i sager vedrørende udsatte børn og familier samt børn med nedsat funktionsevne.

  • Der træffes afgørelser og ydes hjælp efter ansøgning eller på baggrund af en bekymringshenvendelse.

  • Alle tilbud ydes i henhold til lov om social service.

  • Tilbud kan ex. være vejledningsforløb, familiebehandling, kontaktperson, merudgifter ved forsørgelsen af barn med nedsat funktionsevne, tabt arbejdsfortjeneste, skoledagbehandling og anbringelse udenfor hjemmet.

 • PPR
  • Råd og vejledning til dagtilbud, skoler og forældre til børn, som har sproglige, motoriske eller psykosociale udfordringer i dagtilbud eller skole.

  • Afdækning af om børn og unge op til 18 år har behov for særlig støtte i dagtilbud eller skole.

  • Sekretariatsfunktion for visitationsudvalget, som træffer afgørelse om specialundervisning efter folkeskoleloven.

  • Visitationsudvalget kan træffe afgørelse om inkluderende støtte i almen skole, specialklasse eller ekstern specialskole.

  • Fysioterapeuternes bistår med udredning, afklaring og træning af primært førskole børn, som har sanse- og motoriske udfordringer. Vejlednings-/supervisionsopgaver ift. forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skoler og samarbejdspartnere. Genoptræningsopgaver børn og unge, som udskrives fra sygehus.

 • Sundheds- og Tandplejen
  • Graviditetsbesøg til sårbare.

  • Ind- og udskolingsundersøgelse skolebørn.

  • Minimum 5 hjemmebesøg efter fødsel (0-1 år)+ barselsbesøg, hvis udskrivning indenfor 72 timer + besøg 1-5 år ved behov.

  • Samtaler og aktiviteter i skoleregi målgruppen 6-15 år.

  • Solrød Kommune har ikke egen kommunal tandklinik, men er en praksis-kommune, hvor børn og unge modtager forebyggende og behandlende tandpleje hos privat praktiserende tandlæge.

  • Solrød Kommunes tandpleje visiterer børn til ordningen og afregner udgiften med de privat praktiserende tandlæger.

 • Familiehuset
  • Støttepædagoger yder støtte til børn i dagtilbud i henhold til dagtilbudsloven.

  • Pædagogiske vejledere yder vejledning og særlige forløb i dagtilbud.

  • Familiebehandlere yder hjælp til børn og familier i henhold til afgørelser truffet i familieafsnittet (udfører funktion i henhold til serviceloven).

  • Aktuelt puljefinansieret projekt vedrørende udvikling af samarbejder og indsatser på 0-6 års området.

Du kontakter Center for Børn og Familie på telefonnummeret 5618 2860 og ved at skrive digitalt via dette link.

Centerets åbningstider er:

Mandag: kl. 8-14
Tirsdag: kl. 8-14
Onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 13-17
Fredag: lukket

Helle Østergaard Stisen er centerchef for Børn og Familier og kan træffes på 5618 2861. 

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top