Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Stresskursus

Føler du dig stresset? Solrød Kommune tilbyder stresshåndteringskurset "Åben og Rolig" til dig, der oplever længerevarende stress. Åben og Rolig-kurset har dokumenteret effekt og løber over 9 uger. Tilbuddet kræver henvisning. Har du begyndende tegn på stress og psykisk mistrivsel, er der fri adgang til onlinekurset Åben og Rolig Online.

Åben og Rolig-stresskursus 

Der er på nuværende tidspunkt ventetid på kurset. 

Åben og Rolig-kurset er udviklet til dig, der oplever stress eller symptomer på stress. 

Har du haft stress i en længere periode, vil du f.eks. opleve en eller flere af disse symptomer: anspændthed, søvnproblemer, tankemylder, koncentrationsbesvær, irritabilitet, tristhed og træthed. Måske er du i arbejde og synes, at tingene hober sig op. Eller du er sygemeldt eller ledig og har brug for hjælp til at komme igennem stressoplevelsen.

Kurset er et forebyggende forløb, hvor målet er stressreduktion og psykisk sundhedsfremme.

Åben og Rolig-kurset har dokumenteret effekt og løber over 9 uger. 

Folder om stress-kurset kan hentes her.

Kurset afholdes lokalt i Solrød Kommune, og det er gratis at deltage. 

Stresshåndteringskurset ”Åben og Rolig” udbydes i Solrød Kommune i samarbejde med
Fonden Mental Sundhed, som drives af professionelle stresspsykologer og stressforskere -
se mere på www.fondenmentalsundhed.dk. Fonden Mental Sundhed står for afholdelsen af de lokale Åben og Rolig-kurser i Solrød Kommune.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller fra sagsbehandler i jobcenteret.

For at deltage i forløbet skal du desuden opfylde flere betingelser:

 • Være fyldt 18 år
 • Være borger i Solrød Kommune
 • Have oplevet symptomer på stress i mindst en måned
 • Være interesseret i at lære at meditere og deltage på hold med op til 16 deltagere
 • Ikke være belastet af psykisk lidelse eller misbrug
 • Kunne forstå og udtrykke dig på dansk

Hvad indeholder kurset?

 • Meditation, undervisning, øvelser og dialog med psykologen, som leder kurset
 • 9 mødegange én gang om ugen á 3 timer på hold
 • Op til to individuelle samtaler med psykologen undervejs i kurset
 • Både krop, tanker, følelser og dit forhold til andre påvirker, hvordan du har det. På kursus bliver der skiftevis arbejdet med kroppens reaktioner, psyken og sociale relationer.
 • Du kan læse mere om kurset her: www.åbenogrolig.dk 

Sådan kan du komme på kurset

Du skal have en henvisning for at kunne deltage. Spørg din egen læge eller din sagsbehandler i Job- og Socialcenteret om han/hun vil henvise dig til Åben og Rolig-stresskursus.

Forud for kurset vil du modtage et spørgeskema og blive indkaldt til en samtale med en psykolog, der vil vurdere, om Åben og Rolig-kurset er det rette tilbud for dig.

 

Andre muligheder for hjælp til stresshåndtering

Åben og Rolig Online

Hvis du oplever begyndende tegn på stress eller psykisk mistrivsel, er der mulighed for at deltage i et onlinekursus: Åben og Rolig Online. Kurset har fokus på at sænke stress og styrke sundhed og livsglæde. Du kan deltage, når det passer dig. Tilmelding via hjemmesiden: www.ffms.online. Onlinekurset kræver ikke henvisning.  

 

Siden er sidst ændret: 26-02-2021 Til top