Ældrerådsvalg

Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til Ældrerådet.

Der afholdes ældrerådsvalg tirsdag den 16. november 2021 samtidig med kommunal- og regionalvalg. Valget afholdes i et seperat lokale på de samme tre valgsteder som kommunal- og regionalvalget. 

Ældrerådets formål er at:

  • rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og fungere som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af byrådets ældrepolitik
  • medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre samarbejde med kommunen om en ældrepolitik
  • drøfte og fremsætte spørgsmål, ideer og forslag, som Ældrerådet mener, har betydning for personer på 60 år og derover

Til ældrerådsvalget skal der vælges syv medlemmer og op til syv suppleanter for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2025. 

Valget opgøres i Aktivitets- og Frivilligcenteret den 17. november fra kl. 9. 

Se ældrerådets kontaktinformationer her under fanen Ældrerådet

Siden er sidst ændret: 21-04-2022 Til top