Ældrerådsvalg

Det næste valg til ældrerådet finder sted tirsdag den 18. november 2025.

Der afholdes ældrerådsvalg næste gang tirsdag den 18. november 2025 samtidig med kommunal- og regionalvalg. Valget afholdes i et seperat lokale på de samme tre valgsteder som kommunal- og regionalvalget. 

Ældrerådets formål er at:

  • rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af byrådets ældrepolitik
  • medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre samarbejde med kommunen om en ældrepolitik
  • drøfte og fremsætte spørgsmål, ideer og forslag, som Ældrerådet mener, har betydning for personer på 60 år og derover

Til ældrerådsvalget skal der vælges syv medlemmer og op til syv suppleanter for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2030. 

Valget opgøres efterfølgende i Aktivitets- og Frivilligcenteret. 

Se ældrerådets kontaktinformationer her under fanen Ældrerådet.

Siden er sidst ændret: 05-10-2023 Til top