Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Afgørelse om ikke VVM pligt af restaurering af Møllebækken

10. maj 2023 | Som led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Projektet strækker sig over ca. 2,3 km. og vedrører Karlstrup Møllebæk (Møllebækken). Vandområd... Læs mere

Kommuneplantillæg vedtaget for Solrød Strandvej øst for Solrød Center

3. maj 2023 | Byrådet vedtog den 26. april 2023 tillæg nr. 3 til Solrød Kommuneplan 2021 med en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanen blev ikke vedtaget, men forventes at komme i ny høring med en række ændringer. Læs mere

Solrød Erhvervskile - Høring af § 25 tilladelse og miljøkonsekvensrapport

2. maj 2023 | Solrød Kommune modtog i 2021 en ansøgning om etablering af et transport- og logistikcenter i erhvervskilen, Traneholmvej. Denne høring er en høring af Solrød Kommunes foreløbige afgørelse om en tilladelse til opførsel af et tr... Læs mere

Høring af udkast til reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

4. april 2023 | Byrådet i Solrød Kommune har den 29. marts 2023 godkendt de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug til høring hos berørte grund-og ledningsejere. Forslaget er i høring fra mandag den 3. april 2023 til fredag den. 5 ma... Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 306.5 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5

23. marts 2023 | Byrådet vedtog den 29. marts 2023 lokalplan 306.5 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5. Læs mere

Forlænget høring af forslag til lokalplan 193.1 og kommuneplantillæg nr. 6

23. marts 2023 | Byrådet vedtog den 29. marts 2023 at forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Skolevej 70 skal sendes i offentlig høring i otte uger. Læs mere

Forslag til ny lokalplan for Kystområdet ved Solrød Strand i høring

15. marts 2023 | Natur-, Klima- og Planudvalget vedtog den 13. marts 2023, at lokalplanforslag nr. 316.7 for Kystområdet, Solrød skulle sendes i offentlig høring. Forslaget er i høring fra den 15. marts 2023 til den 17. april 2023, begge dage m... Læs mere

Kystsikring, revidering af vilkår i tilladelse af 23. marts 2021

22. december 2022 | Tilladelsen blev givet på en række vilkår. Bl.a. fremgår det af vilkår 7, at anlægsarbejdet skal være afsluttet inden den 23. marts 2023.Det er kommunens vurdering at de resterende arbejder ikke kan være afsluttet inden denne d... Læs mere

Godkendelse af revision af vedtægter for Solrød Strand Klitlaug

18. oktober 2022 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 12. oktober 2022 godkendt forslag til revision af vedtægter for Solrød Strands Klitlaug. Høringen forløb i perioden fra den 1. september 2022 til den 29. september 2022. Klagefristen er fastsat t... Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for regn- og spildevandsledninger i Jersie Strand

29. juni 2022 | Solrød Kommune, Teknik og Miljø har den 12. januar 2022 modtaget ansøgning om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven (LBK nr 1976 af 27/10/2021) fra COWI på vegne af Klar Forsyning for projekt vedr. regn- og spildevands... Læs mere