Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Solrød Kommune meddeler den 24. januar 2023 landzonetilladelse til ombygning af staldbygning

24. januar 2023 | Landzonetilladelse vedrører Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand beliggende på matr. 13f Solrød By, Solrød Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen til udsalgssted ved Trylleskoven

18. januar 2023 | Åbner mulighed for salg af is, lettere mad og drikkevarer Læs mere

Skensved Å - Godkendelse af gangbro og boardwalk i Lille Skensved jf. Vandløbsloven samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3

13. januar 2023 | Solrød Kommune og Køge Kommune godkender d. 13. januar 2023 etableringen af en gangbro og boardwalk i Lille Skensved Læs mere

Kystsikring, revidering af vilkår i tilladelse af 23. marts 2021

22. december 2022 | Tilladelsen blev givet på en række vilkår. Bl.a. fremgår det af vilkår 7, at anlægsarbejdet skal være afsluttet inden den 23. marts 2023.Det er kommunens vurdering at de resterende arbejder ikke kan være afsluttet inden denne d... Læs mere

Revideret forslag til lokalplan for en del af Solrød Strandvej øst for Solrød Center i høring

21. december 2022 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 5. december 2022 at sende forslag til revideret lokalplan 316.6 for Solrød Strandvej øst for Solrød Center med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 3 i høring i 8 uger. Læs mere

Høring af Forslag til lokalplan 306.5 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5

6. december 2022 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 5. december 2022 at sende forslag til Lokalplan 306.5 for Solrød Idrætscenter og Børnenes Idrætshus med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 for Uglegårdsskolen og Solrød Idræ... Læs mere

Fjernvarmeværk i Havdrup

1. december 2022 | Solrød Fjernvarme ønsker at opføre et fjernvarmeværk i Havdrup, syd for Tykmosevej. I den forbindelse skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Som en del af planarbejdet indkalder Solrød Kommune hermed idéer og forslag fra off... Læs mere

Ny lokalplan for Klosterparken med tilhørende kommuneplantillæg vedtaget

23. november 2022 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november 2022 lokalplan 312.2 for Klosterparken med tilhørende tillæg nr. 1 til Solrød Kommuneplan 2021. Læs mere

Godkendelse af revision af vedtægter for Solrød Strand Klitlaug

18. oktober 2022 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 12. oktober 2022 godkendt forslag til revision af vedtægter for Solrød Strands Klitlaug. Høringen forløb i perioden fra den 1. september 2022 til den 29. september 2022. Klagefristen er fastsat t... Læs mere

Offentliggørelse af kommuneplantillæg for udvidelse af Solrød Landsby

13. oktober 2022 | Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 Læs mere