Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med oprensning af vandløb

15. september 2023 | Arbejderne sker ved Karlstrup Mosebæk Læs mere

Annoncering af ordning for afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder

13. september 2023 | Byrådet i Solrød Kommune har den 21. juni godkendt at sende forslag til ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser i offentlig annoncering i 4 uger. Annonceringen forløber i perioden 13. september 2023 til og med 11. ... Læs mere

Godkendelse af revision af vedtægter for Solrød Strand Klitlaug

22. juni 2023 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 21 juni godkendt forslag til revision af vedtægter for Solrød Strands Klitlaug. Høringen forløb i perioden fra den 3. april 2023 til den 5. maj 2023. Klagefristen er fastsat til tirsdag den 24.... Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg for Solrød Bæk i offentlig høring

20. juni 2023 | Byrådet vedtog den 31. maj 2023 et forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 20. juni 2023 til og med den 15. august 2023. Læs mere

Høring af udkast til reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

4. april 2023 | Byrådet i Solrød Kommune har den 29. marts 2023 godkendt de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug til høring hos berørte grund-og ledningsejere. Forslaget er i høring fra mandag den 3. april 2023 til fredag den. 5 ma... Læs mere

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

26. januar 2021 | Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere