Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Kom med input til udviklingen i Solrød Kommune

22. marts 2023 | Byrådet vil meget gerne have dine input til arbejdet med den overordnede strategi for Solrød Kommunes udvikling og vores nye klimaplan. Læs mere

Ny lokalplan for Klosterparken med tilhørende kommuneplantillæg vedtaget

23. november 2022 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november 2022 lokalplan 312.2 for Klosterparken med tilhørende tillæg nr. 1 til Solrød Kommuneplan 2021. Læs mere

Offentliggørelse af kommuneplantillæg for udvidelse af Solrød Landsby

13. oktober 2022 | Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 Læs mere

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af Solrød Landsby

27. juni 2022 | Planforslaget er nu sendt i offentlig høring frem til og med den 25. august 2022. Der afholdes borgermøde den 11. august. Læs mere

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

26. januar 2021 | Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere