Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med oprensning af vandløb

15. september 2023 | Arbejderne sker ved Karlstrup Mosebæk Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg for Solrød Bæk i offentlig høring

20. juni 2023 | Byrådet vedtog den 31. maj 2023 et forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 20. juni 2023 til og med den 15. august 2023. Læs mere

Kommuneplantillæg vedtaget for Solrød Strandvej øst for Solrød Center

3. maj 2023 | Byrådet vedtog den 26. april 2023 tillæg nr. 3 til Solrød Kommuneplan 2021 med en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanen blev ikke vedtaget, men forventes at komme i ny høring med en række ændringer. Læs mere

Solrød Erhvervskile - Høring af § 25 tilladelse og miljøkonsekvensrapport

2. maj 2023 | Solrød Kommune modtog i 2021 en ansøgning om etablering af et transport- og logistikcenter i erhvervskilen, Traneholmvej. Denne høring er en høring af Solrød Kommunes foreløbige afgørelse om en tilladelse til opførsel af et tr... Læs mere

Høring af udkast til reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

4. april 2023 | Byrådet i Solrød Kommune har den 29. marts 2023 godkendt de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug til høring hos berørte grund-og ledningsejere. Forslaget er i høring fra mandag den 3. april 2023 til fredag den. 5 ma... Læs mere

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af Solrød Landsby

27. juni 2022 | Planforslaget er nu sendt i offentlig høring frem til og med den 25. august 2022. Der afholdes borgermøde den 11. august. Læs mere

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

26. januar 2021 | Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere