Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Dispensation til udvidet arbejdstid

27. november 2023 | Arbejdet sker ved Solrød Bæk Læs mere

Afgørelse iht. vandløbsloven vedr. dræn i Gl. Havdrup Mose

15. november 2023 | Solrød Kommune giver afslag på at give påbud om genetablering af dræn. Læs mere

Plan vedtaget for Solrød Strandvej øst for Solrød Center

3. oktober 2023 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 26. september 2023 lokalplan 316.6 for Solrød Strandvej øst for Solrød Center. Læs mere

Kommuneplantillæg vedtaget for Solrød Strandvej øst for Solrød Center

3. maj 2023 | Byrådet vedtog den 26. april 2023 tillæg nr. 3 til Solrød Kommuneplan 2021 med en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanen blev ikke vedtaget, men forventes at komme i ny høring med en række ændringer. Læs mere

Solrød Erhvervskile - Høring af § 25 tilladelse og miljøkonsekvensrapport

2. maj 2023 | Solrød Kommune modtog i 2021 en ansøgning om etablering af et transport- og logistikcenter i erhvervskilen, Traneholmvej. Denne høring er en høring af Solrød Kommunes foreløbige afgørelse om en tilladelse til opførsel af et tr... Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere