Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Høring af afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for en del af Solrød Erhvervskile

14. juni 2024 | Solrød Kommune sender hermed afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for en del af Solrød Erhvervskile i høring i perioden fra den 14. juni til og med den 8. juli 2024. Læs mere

Deltag i workshop om land og by

7. juni 2024 | Solrød Kommune skal i gang med at revidere kommuneplanen, som er byrådets overordnede plan for, hvordan kommunens arealer kan disponeres og udvikles. Byrådet ønsker mere dialog, inden de politiske drøftelser sættes i gang. Læs mere

Tilladelse til hestehold og ny ridehal på Skovvej 21

3. januar 2024 | Tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b Læs mere

Overordnet strategi for Solrød Kommunes udvikling vedtaget

21. december 2023 | Byrådet vedtog den 20. december 2023 Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere