Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Solrød Kommune meddelser pr. 18. juni 2024 landzonetilladelse til 9 boliger. vagtværelser, personalebygning og en driftshal

‹ Tilbage
Landzonetilladelsen vedrører bostedet Sigurds Gård på Tykmosevej 47a, 4622 Havdrup. Matr.nr. 6c Solrød By, Solrød.

Landzonetilladelsen kan ses hér.

Ejendommen er beliggende i landzone, hvor ombygning/opførelse af en bygning og etablering af boliger er omfattet af Planlovens §§ 34-38. 

Bostedet Sigurds Gård på Tykmosevej 47a er et botilbud for unge over 18 år med fysiske og psykiske udfordringer, der har brug for støtte døgnet rundt. På ejendommen er der brugere, der bor der fast og brugere, der bor hjemme og kommer dagligt på gården (dagsbeskæftigede). Brugerne hjælper med at vedligeholde juletræsplantagen, passe en række dyr, deltage i aktiviteter til drift af ejendommen og andre aktiviteter, der ligeledes giver brugerne en meningsfuld hverdag.

Bostedet har brugere fra Solrød, Greve og Køge kommuner. Sigurds Gård ønsker at udvide antallet af fastboende fra 5 til 15 beboere og have 5 færre dagsbeskæftigede. Under fjernelsen af en olietank delvist under den eksisterende BBR-bygning 6, kan fundamentet være så beskadiget, at der er behov for at genopføre bygningen i stedet for at ombygge den. Boligudvikling i landzone, ud over lokalplanlagte områder, er som hovedregel begrænset til hvad der er muligt inden for planlovens landzonebestemmelser på landbrugsejendomme. Et antal boliger på en matrikel som det ansøgte, henvises oftest til byzone. Dog bliver bosteder på landet, hvor en del af tilbuddet til brugerne er at være med til driften af en landbrugsejendom, ofte set som en samfundsmæssig nødvendighed, der ikke ville kunne placeres i byzone. Boligerne som denne landzonetilladelse muliggør, vil ikke kunne bruges til almindelige boliger efterfølgende.