Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Afgørelse om tidsbegrænset anvendelsesændring af materielgården på Den Lille Gade 20

‹ Tilbage
Solrød Kommune har 1. juli 2024 meddelt en tidsbegrænset dispensation til brug af materielgården på Den Lille Gade 20, 2680 Solrød Strand, som midlertidig bolig for flygtninge.

Solrød Kommune, Center for By og Bæredygtighed, har den 29. maj 2024 modtaget en
ansøgning om midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan
391.11. Dette er for at muliggøre fortsat brug af materielgården på Den Lille Gade 20
som midlertidig bolig for flygtninge.

Afgørelse

Der er i dag truffet afgørelse om at meddele en tidsbegrænset dispensation på 5 år, jf.
Planlovens § 5u, der vil tillade, at materielgården på Den Lille Gade 20 kan anvendes som
midlertidig bolig til at huse nye nyankomne flygtninge fra Ukraine.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Hvis der er spørgsmål

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 5618 2323 inden for kommunens
åbningstider, som er mandag og tirsdag kl. 8-14, onsdag kl. 10-14 og torsdag
fra kl. 13-17.