Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Tilladelse til hestehold og ny ridehal på Skovvej 21

‹ Tilbage
Tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b

Solrød Kommune har den 3. januar 2024 meddelt tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b til at drive hestehold samt at etablere en ny ridehal på Skovvej 21, 4622 Havdrup.

Klagevejledning mv. kan findes i afgørelsen.
Vilkårene for tilladelsen er at finde i selve tilladelsen.

Miljøtilladelse

Afgørelse