Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Natura 2000-handleplanerne sendes nu i høring

‹ Tilbage
Gl. Havdrup Mose og Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Byrådet i Solrød Kommune har den 30. januar 2024 besluttet at sende forslag til Natura 2000-handleplanerne 2022-2027 for Solrød Kommunes to Natura 2000-områder i høring. Det drejer sig om områderne Gl. Havdrup Mose samt Ølsemagle Strand og Staunings Ø.

Områderne deles med de to nabokommuner hhv. Roskilde og Køge Kommune. På grund af den politiske proces i de pågældende kommuner er høringsfristen forskellig på de to planer.

Høringsperioden for Natura 2000-handleplanerne er:

Natura 2000-område N150 Gl. Havdrup Mose er 9. februar til 5. april 2024.

Natura 2000-område N147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø er 1. februar til 28. marts 2024.

Planerne er udarbejdede på baggrund af statens Natura 2000-planer. Natura 2000 handleplanerne beskriver hvordan kommunen vil opretholde eller forbedre forholdene for den beskyttede natur i hvert Natura 2000 område. Planerne bygger videre på den indsats, der er gjort i de første to planperioder.

Ønsker du at indgive et høringssvar?

Eventuelle høringssvar til forslagene til handleplanerne sendes til nedenstående adresser:

Forslag til Natura 2000-handleplan 2022-2027 N150 Gl. Havdrup Mose 

Roskilde Kommune samler høringssvarene. Skriv dit høringssvar via Roskilde Kommunes hjemmeside. 

Forslag til Natura 2000-handleplan 2022-2027 N147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Køge Kommune samler høringssvarene. Skriv dit høringssvar til natur@koege.dk

Yderligere oplysninger om statens naturplaner kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/erhverv/rig-natur/naturindsatser/natura-2000