Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Dialog om byudvikling på Jersie Stationsplads

‹ Tilbage
Solrød Kommune inviterer til dialog om byudviklingen på Jersie Stationsplads. Fra den 4. april til og med den 8. maj 2024 har du mulighed for at komme med input og bemærkninger.

**************************

VIGTIG INFO

GRUNDET STOR INTERESSE FOR DELTAGELSE PÅ DIALOGMØDET DEN 22. APRIL 2024 ER MØDET FLYTTET TIL SOLRØD IDRÆTSCENTER, HAL B, TINGSRYDS ALLÉ 27, 2680 SOLRØD STRAND

 ****************************

Solrød Kommune er i færd med at undersøge mulighederne for byudvikling øst for Jersie Station, mellem sognehuset og Parkvej. Som en del af de indledende undersøgelser ønsker kommunen at høre, hvilke tanker og idéer naboer, foreninger og andre interesserede har om udviklingen.

Formålet med dialogfasen er at inddrage borgerne inden Byrådet skal foretage beslutninger for områdets planlægning. Alle input fra dialogfasen vil blive forelagt Byrådet inden de skal tage stilling til en det videre arbejde med at lokalplanlægge området.

Du kan læse mere om projektet og komme med input og bemærkninger her.

Dialogfasen

Dialogfasen løber fra den 4. april til og med den 8. maj 2024. I perioden kan du sende input og bemærkninger til sagen via mail til cbb@solrod.dk. Du kan også indsende dine bemærkninger det digitale høringsmodul, som du også finder via ovenstående link.

Input og bemærkninger skal være modtaget af Solrød Kommune senest den 8. maj 2024.

Dialogmøde - OBS! NYT STED

I forbindelse med dialogfasen inviterer Solrød Kommune til dialogmøde om byudviklingen på Jersie Stationsplads. Mødet afholdes mandag den 22. april kl. 17.00 – 19.00 i Solrød Idrætscenter, Hal B, Tingsryds Allé, 2680 Solrød Strand.

På dialogmødet vil du blive præsenteret for resultaterne af de foreløbige undersøgelser, ligesom du vil få mulighed for at stille spørgsmål og komme med bidrag til udviklingen af Jersie Stationsplads.

Tilmelding til dialogmødet

Hvis du gerne vil deltage i dialogmødet, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til Center for By og Bæredygtighed på cbb@solrod.dk senest den 18. april 2024.

I emnefeltet skriver du ”Tilmelding til dialogmøde om byudvikling på Jersie Stationsplads”. Du skal i mailen også skrive, hvor mange personer I kommer.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Center for By og Bæredygtighed i Solrød Kommune på cbb@solrod.dk eller 56 18 20 00, hvis du har spørgsmål til dialogfasen.