Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med oprensning af vandløb

‹ Tilbage
Arbejderne sker ved Karlstrup Mosebæk

I forbindelse med etablering af stormflodssikring i Solrød Kommune skal der etableres en spunsvæg langs Karlstrup Mosebæk. Dette kræver en oprensning af Karlstrup Mosebæk og udlægning af en gruspude.

Støjende anlægsarbejder reguleres af kommunens Forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver, hvor der er fastsat arbejdstider.

Solrød Kommune meddeler dispensation til udvidet arbejdstid, så støjende arbejde i forbindelse med oprensningen må foregå mandag- fredag i tidsrummet kl 6.30-19.00.

Dispensationen meddeles med hjemmel i §10 i Solrød Kommunes forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver.

Dispensationen kan ses her.