Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Annoncering af ordning for afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder

‹ Tilbage
Byrådet i Solrød Kommune har den 21. juni godkendt at sende forslag til ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser i offentlig annoncering i 4 uger. Annonceringen forløber i perioden 13. september 2023 til og med 11. oktober 2023.

1: Kommunalbestyrelsens adresse:

Solrød Kommune

Solrød Center 1

2680 Solrød Strand

2: Formål med annoncering

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ordning for afsætning af genbrugsgenstande via kommunens genbrugsplads(er), der sikrer, at private aktører kan overtage genbrugsgenstande fra genbrugsområder vederlagsfrit.

Solrød Kommunes borgere og virksomheder har adgang til ARGOs genbrugspladser, og ordningen er udarbejdet i samarbejde med ARGO og de øvrige fem kommuner, som ARGO driver genbrugspladser for.

Med denne annoncering, gives enhver mulighed for at indsende kommentarer og spørgsmål til den forslåede ordning, jævnfør beskrivelsen nedenfor. Frist for kommentarer og spørgsmål er 6. oktober 2023 og sendes til teknisk@solrod.dk. Herefter vil ordningen blive endelig vedtaget.

3: Ordning for direkte genbrug

ARGO giver en række muligheder for at for at give gode ting nyt liv:

  • På alle kommunens genbrugspladser er der et område, hvor alle kan aflevere og kvit og frit hente ting til direkte genbrug i hele genbrugspladsens åbningstid. På pladser med døgnåbent kan der afleveres ting hele døgnet.
  • Fra Gensalgs-butik på genbrugspladserne i Køge, Roskilde og Torkilstrup, hvor de genstande, som ikke er blevet hentet og som fx har krævet noget klargøring, kan købes. Herudover står Gensalg for indsamling af genstande til daginstitutioner, skoler og andre offentlige institutioner i kommunen for at fremme direkte genbrug her.

Ordensregler for genbrugspladserne vil nærmere beskrive, hvordan der sikres adgang på lige vilkår til genbrugsgenstande og et trygt arbejdsmiljø.

4: Fælles principper og rammer for fremme af direkte genbrug

ARGO og de seks ejerkommuner ønsker at opnå et løft i omfanget af direkte genbrug. Ordningen afspejler fælles principper og rammer, som der er enighed om skal være styrende for udviklingen af direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser i de kommende år, og som samtidig giver mulighed for lokale tilpasninger: 

  • Fremme af borgere og virksomheders motivation og adfærd til direkte genbrug. Det betyder, at gen-brugsområderne skal indrettes, så det gøres nemt for alle aktører at genbruge. Det betyder også, at det skal gøres nemt for offentlige institutioner i genbrugspladskommunerne at få adgang til direkte genbrug fra pladserne.
  • Professionel håndtering af genstande til direkte genbrug. Det betyder, at det gennem ordningen skal sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet og effektive processer til at håndtere store mængder af genstande, samt der sikres et fortsat godt arbejdsmiljø ude på pladserne. 
  • Løbende udvikling og afprøvning af ordningen. Det betyder, at ARGO sammen med kommunerne løbende skal afprøve og samle erfaringer med, hvordan direkte genbrug bedst fremmes, og i samarbejde med kommunerne løbende justere praksis for udmøntning af den fælles ordning ude på genbrugspladserne.
  • Bidrag til et rummeligt arbejdsmarked (samfundsansvar). Det betyder, at ARGO gennem fremme af direkte genbrug skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked gennem samarbejde med jobcentre om praktikpladser og jobs på særlige vilkår samt samarbejde med socialt ansvarlige virksomheder og organisationer.