Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Afgørelse iht. vandløbsloven vedr. dræn i Gl. Havdrup Mose

‹ Tilbage
Solrød Kommune giver afslag på at give påbud om genetablering af dræn.
Solrød Kommune afgør, at det ikke er muligt at påbyde eller frivilligt at genoptage
vedligeholdelsen af, eller alternativt genetablere drænet på matr. nr. 3r og 5b Havdrup
By, Havdrup, i henhold til vandløbslovens §§ 17, 35 og 54 da det ikke har været muligt at
meddele den nødvendige dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 til
genetablering eller genoptagelse af vedligeholdelse af drænledningen i det § 3-
beskyttede område.
Solrød Kommune kan derfor ikke udstede påbud om vedligeholdelse eller selv foretage
vedligeholdelse af drænledningen på matr. 3r og 5b, Havdrup by, Havdrup. 
Du kan læse afgørelsen her:
Afgørelse iht. vandløbsloven vedr. dræn i Gl. Havdrup Mose
Bilag 1 Afgørelse om afslag på § 3 dispensation
Bilag 2 Solrød Kommunes behandling af bemærkninger til partshøring