Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Tilladelse til etablering af bro over Skæringsstreget ved Fortunas Have

‹ Tilbage
Solrød Kommune meddeler d. 3. marts 2023 tilladelse til etablering af bro over Skæringstreget mellem Fortunas Have og Havfruens Kvarter ved st. 935.

Sjælsø Management ApS har på vegne af Balder Danmark A/S ansøgt om tilladelse til krydsning af Skæringsstreget med en trægangbro. Broen har en længde på 8,8 m og bredde på 1,5 m. 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 47 i Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019 (Vandløbsloven), samt § 9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

Tilladelsen kan læses her