Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Solrød Erhvervskile - Høring af § 25 tilladelse og miljøkonsekvensrapport

‹ Tilbage
Solrød Kommune modtog i 2021 en ansøgning om etablering af et transport- og logistikcenter i erhvervskilen, Traneholmvej. Denne høring er en høring af Solrød Kommunes foreløbige afgørelse om en tilladelse til opførsel af et transport- og logistikcenter.

Projektet om opførsel af transport- og logistikcenter har været delt op i to etaper, fase 1 og fase 2. Fase 1 er færdiglavet. Denne høring vedrører tilladelse til fase 2. Når kommunen modtager ansøgninger (fase 1 og fase 2), så skal projektet undersøges for eventuelle påvirkninger af miljøet. Derfor blev projektet screenet inden fase 1 blev iværksat.

Screeningen viste, at fase 1 kunne iværksættes, men at det samlede projekt og fase 2 ville kræve en nærmere undersøgelse af de påvirkninger projektet vil have på miljøet. Derfor er projektet blevet miljøvurderet. Det er således hele projektet, fase 1 og 2, der er en del af miljøkonsekvensrapporten, der er linket til.

Det er derfor Solrød Kommune har den foreløbige afgørelse om en § 25 tilladelse i høring for nuværende. De høringssvar som Solrød Kommune modtager vil derfor blive taget i betragtning inden det vurderes, om der kan gives en § 25 tilladelse. Hvis ansøger får tilladelsen, så vil det give ansøger mulighed for, at igangsætte byggearbejderne med fase 2 i erhvervskilen. 

Link til Miljøkonsekvensrapport

Link til behandling af sagen på Byrådets møde den 26. april 2023, punkt 80

Høringssvar

Har man bemærkninger til foreløbige afgørelse, skal de sendes til Solrød Kommunes mail: teknisk@solrod.dk senest den 3. juni 2023. I emnefeltet skrives "VVM Solrød Erhvervskile".

Behandling af persondata

Solrød Kommune gør opmærksom på, at modtagne høringssvar kan blive offentliggjort, hvorfor man ved afgivelse af høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af navn og adresse. Ligeledes afgiver man samtykke til, at høringssvaret kan udleveres i forbindelse med en aktindsigtssag. Høringssvar kan endvidere blive delt med andre relevante myndigheder.