Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Solrød Kommune meddeler den 12. december 2023 midlertidig landzonetilladelse til beboelsespavilloner

‹ Tilbage
Landzonetilladelse vedrører en midlertidig opstilling af beboelsespavilloner på ejendommen Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand. Matr.nr. 13f Solrød By, Solrød.

Landzonetilladelsen kan ses hér.

Mens der ombygges en stald til boligtilbud for unge mennesker med særlige behov, er der opstillet to beboelsespavilloner på ejendommen. Boligpavillonerne har tidligere fået en midlertidig landzonetilladelse, men ombyggelsen har haft en længere tidshorisont end ventet.

Landzonetilladelsen har gyldighed indtil 31. december 2024, men hvis boligerne står klar inden da, bliver pavillonerne fjernet ved ibrugtagelsen.