Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Karlslunde Skydebane - Miljøgodkendelse og revurdering

‹ Tilbage

Solrød Kommune godkender tillæg til miljøgodkendelse til KARLSLUNDE SKYTTEFORENINGS skydebaneanlæg på matrikel 16e, Karlstrup By, Karlstrup, på adressen Sognevejen 12, 2690 Karlslunde. Afgørelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens[1]§ 33, stk. 1 som et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse dateret 16. februar 2000. Samtidigt foretages revurdering af eksisterende godkendelse efter lovens § 41 b

Den væsentligste konsekvens af ændringerne er, at med de ansøgte ændringer vil det samlede skydebaneanlæg herefter blive reguleret som ”nye skydebaner”, jævnfør skydebanevejledningens retningslinjer. Dette betyder en reduktion af den samlede skydetid for den ene af de eksisterende baner. Dette er blandt andet begrundet i hensynet til naboer til skydebaneanlægget.

 

Link til afgørelse[1] Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse