Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høring af reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

‹ Tilbage
Byrådet i Solrød Kommune har d. 31. august 2022 godkendt de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug til høring hos berørte grund-og ledningsejere. Forslaget er i høring fra torsdag d. 1. september 2022 til torsdag d. 29. september 2022.

Solrød Kommune har igangsat kystsikringen af område A øst for Strandvejen, der strækker sig fra Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodtsvej i syd. Håndteringen af oversvømmelser fra havet skal håndteres i fællesskab af den gruppe grundejere, der vurderes at opnå beskyttelse eller anden fordel af kystsikringsprojektet. Klitlauget skal tilse at kystsikringen bliver vedligeholdt samt at det økonomiske grundlag er stabilt. Dette sikres via klitlaugets vedtægter der udstikker klare rammer for bl.a. finansiering og beredskab. I april 2019 besluttede Byrådet at påbegynde processen med dannelsen af et klitlaug i område A.

I september 2021 blev vedtægterne for Solrød Strands Klitlaug godkendt af Byrådet.
Samtidig udpegede Byrådet også klitlaugets første bestyrelse, der fungerer som en midlertidig bestyrelse frem til den første ordinære generalforsamling, der afholdes i december 2022. 

Den nuværende bestyrelse for Solrød Strands Klitlaug har gennemgået vedtægterne for klitlauget og har i den sammenhæng vurderet, at der forud for generalforsamlingen i december 2022 er behov for ændringer i vedtægternes bestemmelser.

Klitlaugets vedtægter tager udgangspunkt i de standardvedtægter, som Kystdirektoratet har udarbejdet. Derudover følger vedtægterne de almindelige foreningsregler vedrørende generalforsamlinger, flertalsbeslutninger mv. Vedtægterne beskriver foreningens formål og indeholder reglerne for hvordan lauget skal styres og hvordan laugets opgaver, herunder vedligeholdelse af kystsikringsanlæggene, udføres. Vedtægterne indeholder derudover en oversigt over medlemmerne af klitlauget. Forslag til vedtægter for Solrød Strands Klitlaug kan tilgås her:

Reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

En uddybning af vedtægterne for Klitlauget findes her:

Uddybning af vedtægter til Solrød Strands Klitlaug

Frist for høring

Fristen for afgivelse af høringsvar er torsdag den 29. september 2022.

Send dit høringssvar til os

Har du kommentarer, indsigelser eller andet som du gerne vil gøre os opmærksom på, kan du sende et høringssvar til os. Høringssvar skal sendes til kyst@solrod.dk eller til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. I overskriften bedes ordet ”vedtægter” indgå.