Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Godkendelse af svømmebadsanlæg på adressen Troldmands Alle 16, 2680 Solrød Strand

‹ Tilbage
Solrød Kommune meddeler d. 1. september 2022 godkendelse af svømmebadsanlæg inkl. tilladelse til tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg på adressen Troldmands Alle 16, 2680 Solrød Strand

Solrød Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et udendørs svømmebad på Troldmands Alle 16, 2680 Solrød Strand. Det udendørs svømmebad vil blive benyttet af bebyggelsens beboere og evt. deres gæster.

Godkendelsen af svømmebadet meddeles i henhold til bestemmelserne i svømmebadsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet). Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

Godkendelse

Bilag - principdiagram