Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af Solrød Landsby

‹ Tilbage
Planforslaget er nu sendt i offentlig høring frem til og med den 25. august 2022. Der afholdes borgermøde den 11. august.

Byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg

Byrådet vedtog den 22. juni 2022 et forslag til kommuneplantillæg nr. 2. Forslaget er nu sendt  i offentlig høring i 8 uger fra den 30. juni 2022 til og med den 25. august 2022.

Tillægget til kommuneplanen kan ses på kommunens hjemmeside og i Borgerservice på Rådhuset samt både på Solrød Bibliotek og Bibliotekspunkt Havdrup.

Borgermøde torsdag den 11. august 2022

Der afholdes borgermøde om kommuneplantillægget torsdag den 11. august kl. 18.30-20.00, Solrød Center 4, 1. sal, (ved Solrød Bibliotek)

Vil du gerne deltage?

Tilmelding til borgermødet skal ske til teknisk@solrod.dk senest den 8. august 2022. Skriv i emnefeltet ”Tilmelding til borgermøde 11. august”.

Hvad giver kommuneplantillægget mulighed for?

Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at der kan lokalplanlægges for 31 nye boliger i Solrød Landsby. Tillægget dækker 4 rammeområder med 25 tæt-lavboliger og 6 åben-lav boliger på store grunde som jordbrugsparceller. De nye udviklingsmuligheder kan først udnyttes, når der er vedtaget en ny lokalplan.

Kommuneplantillægget indeholder ikke de to store byudviklingsområder øst for Solrød Landsby. Udviklingsområderne indgår uændret i helhedsplanen, men administrationen vurderer, at der er behov for bl.a. skitserende planarbejde og trafikstøjredegørelse før der kan igangsættes en egentlig lokalplanlægning med kommuneplantillæg.

Har du bemærkninger til kommuneplantillæget?

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget, kan disse sendes pr. mail til

teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 25. august 2022.