Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høring af Forslag til Affaldsplan 2022-2034

‹ Tilbage
Forslaget er i høring i perioden den 1. juni 2022 til den 14. august 2022.

Byrådet i Solrød Kommune har d. 18. maj 2022 godkendt forslag til ”Affaldsplan 2022-2034” til offentliggørelse. Forslaget erstatter Affaldsplan 2014-2024. Forslaget er i høring i perioden den 1. juni 2022 til den 14. august 2022.

Affaldsplan 2022-2034 er en lovpligtig plan, som indeholder rammerne for affaldsplanlægningen i Solrød Kommune i perioden 2022-2034 med særlig fokus på de første seks år. Kommunernes affaldsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride imod denne. Den nationale affaldshåndteringsplan tager afsæt i retningslinjer fra EU.

Den 6-årige planperiode drejer sig i høj grad om at få udført en række projekter på affaldsområdet, der skal hjælpe til at nå de mål, der er sat fra nationalt niveau.

De nationale visioner er forsøgt fulgt i formuleringen af visionen for Solrød Kommunes Affaldsplan 2022-2034: "En fremtid med kvalitet og cirkularitet". Denne vision rummer både de nationale ønsker om den cirkulære økonomi og nødvendigheden af at øge kvaliteten i affaldets cyklus for at fremme en bæredygtig og langtidssikret cirkulær økonomi.

Projekterne under affaldsplanen skal i de næste seks år skabe de resultater, der opfylder visionen. I affaldsplanen er projekterne formuleret som overskrifter for at give plads til, at de relevante aktører kan påvirke indholdet af projekterne. Forslag til Affaldsplan 2022-2034 kan tilgås her:

Forslag til Affaldsplan 2022-2034

Bilag 1

Bilag 2