Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Tilladelse til etablering af overkørsel af Salbjergbæk mellem st. 937 og 951 samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

‹ Tilbage
Solrød Kommune meddeler den 10. januar 2022 tilladelse til etablering af overkørsel af Salbjergbæk, st. 937 og 951, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

I forbindelse med etablering af adgangsvej til et nyt boligområde, er der behov for krydsning af Salbjergbæk.

Krydsningen udføres mellem st. 937 og 951 (omtrent) ved etablering af en overkørsel over Salbjergbæk. Overkørslen etableres i form af to randfundamenter på hver side af vandløbet ovenpå hvilke et betondæk udstøbes/monteres. 

Du kan se tilladelsen nedenfor.

Tilladelse