Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Kystsikring, revidering af vilkår i tilladelse af 23. marts 2021

‹ Tilbage

Tilladelsen blev givet på en række vilkår. Bl.a. fremgår det af vilkår 7, at anlægsarbejdet skal være afsluttet inden den 23. marts 2023.
Det er kommunens vurdering at de resterende arbejder ikke kan være afsluttet inden denne dato. Det er derfor nødvendigt at forlænge tidsfristen.

Tilladelse til at forlænge tidsfristen kan ses her