Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Solrød Kommune meddeler den 5. april 2022 lovliggørende landzonetilladelse til to boliger i to længer

‹ Tilbage
Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 6a Havdrup By, Havdrup beliggende på Roskildevej 17, 4622 Havdrup.

Landzonetilladelsen kan ses her

I henhold til planlovens § 37, stk. 1 og 2, er der mulighed for at tage en overflødiggjort bygning i brug til én bolig uden landzonetilladelse. Skal der etableres mere end én bolig kræver forholdet landzonetilladelse efter den særlige bestemmelse i § 35, stk. 10.
Efter planlovens § 35, stk. 10, kan kommunalbestyrelsen meddele landzonetilladelse til at indrette flere boligenheder i en eksisterende bygning i landzone.

Solrød Kommune meddeler lovliggørende landzonetilladelse til boligen i bygning nr. 17 og boligen i bygning nr. 18 i henhold til planlovens § 35 stk. 10. Kommunen lægger vægt på, at bygningerne tidligere har været anvendt til kontor og laboratorie. Bygningerne kan derfor, uden væsentlig ombygning, gøres egnede til boligformål.