Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Solrød Kommune meddeler landzonetilladelse til en ridebane.

‹ Tilbage
Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 9a Havdrup By, Havdrup beliggende på Lille Havdrupvej 1, 4622 Havdrup.

Landzonetilladelsen kan ses her

Solrød Kommune har modtaget en henvendelse fra ejer af Lille Havdrupvej 1 vedrørende en landzonetilladelse til en ridebane meddelt i september 2015. Afgørelsen fra 2015 indeholder et vilkår som ejer finder uhensigtsmæssigt. Ejer anmoder derfor om at få vilkåret ændret. Dette forudsætter, at kommunen udarbejder en ny landzonetilladelse til ridebanen.

Kommunen lægger vægt på banens placering i umiddelbar tilknytning til ejendommens bygninger og Gl. Havdrup landsby i øvrigt. Der er tale om en hesteejendom i landzonen, og Solrød Kommune finder derfor, at ejers ønske om at få ændret vilkårets ordlyd kan imødekommes, således at ridebanen ikke nødvendigvis skal fjernes ved ejerskifte. Dette gøres ved at kommunen meddeler en ny landzonetilladelse til ridebanen på en række vilkår.