Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Spildevandstilladelse VEKS, Lerbækvej 17, 2680 Solrød Strand

‹ Tilbage
Solrød Kommune meddeler den 13. januar 2021 tilladelse til afledning af regn- og spildevand til det offentlige regn- og spildevandssystem (spildevandstilladelse), til VEKS, Lerbækvej 17, 2680 Solrød Strand

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) har den 8. marts 2017 søgt om ny spildevandstilladelse. Ansøgningen om ny tilladelse skyldes opførelsen af en gasmotorbygning på ejendommen og afledningen af spildevand i forbindelse med driften af gasmotoren. Virksomheden har løbende været i dialog med kommunen og undersøgt forskellige muligheder for rensning af spildevandet og har i 2020 lagt sig fast på et anlæg til rensning.

Med udgangspunkt i ansøgningen meddeler Solrød Kommune, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 13 Spildevandsbekendtgørelsen, tilladelse til afledning af regn- og spildevand til KLAR Forsynings regn- og spildevandsledninger fra Lerbækvej 17, 2680 Solrød Strand.

Tilladelsen kan ses her