Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Solrød Kommunes vurdering af to skovrejsningsprojekter på Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved

‹ Tilbage
De to nye skove etableres på matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende ved Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved.

Kommunens vurdering af skovrejsningerne kan ses her

Kommunens afgørelse om at skovrejsningerne ikke udløser krav om en miljøvurdering kan ses her. Ansøgers screeningsskema kan ses her

Anmodning
Hededanmark har på vegne af Ina Lindemark den 25. juni 2020 anmodet om kommunens vurdering af et privat skovrejsningsprojekt på 6,7 ha vest for Åmarken 2. Den 3. juli 2020 blev projektet udvidet til også at omfatte 1,8 ha mellem Åmarken 4 og det eksisterende biogasanlæg. Den nuværende grundejer Sven-Erik Olsen har underskrevet en fuldmagt til skovrejsningsprojektet. Arealernes placering fremgår af bilagene i kommunens vurdering. 

Kommunens vurdering
Samlet vurderer kommunen, at skovrejsningsprojekterne kan gennemføres i forhold til den lovgivning, som kommunen er ansvarlig myndighed for - dog under den forudsætning at skovene etableres med den nødvendige afstand til vejkanten (som angivet nederst i afsnit om planforhold i kommunens vurdering).
Kommunen har derudover vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, se venligst afgørelse.