Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Offentlig høring - Tillæg nr. 5 til Solrød Kommunes spildevandplan, Indsatser i perioden 2020-2022

‹ Tilbage
Solrød Kommunes Byråd har den 23. november godkendt forslag til tillæg nr. 5 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026: ”Indsatser i perioden 2020-2022”

Formål med tillægget

I Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 er der planlagt en række indsatser for perioden 2014-2018. Med dette tillæg planlægges og prioriteres indsatser for perioden 2020-2022. Indsatserne tager udgangspunkt i de overordnede mål i spildevandsplanen: 

  • Kloaksystemet skal være effektivt og vedligeholdt.
  • Alt spilde- og regnvand, der tilføres vandløb, søer og hav, er rent.
  • Oversvømmelser af regnvandssystemet er begrænset til max én gang hvert 10 år (en statistisk 10 års hændelse).

Forslaget til tillægget kan ses her: Forslag til tillæg 5 til Solrød Kommunes spildevandsplan 

 

8 ugers offentlig høring

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i mindst 8 uger, hvor borgere, offentlige myndigheder og organisationer mm., har mulighed for at

komme med kommentarer til tillægget. Efter behandling af indkomne kommentarer kan Byrådet vedtage tillægget endeligt. Den endelige vedtagelse

offentliggøres på Solrød Kommunes hjemmeside.

Forslag til tillæg er i offentlig høring fra 26. november 2020 til 21. januar 2021. Kommentarer til tillægget skal sendes til Solrød Kommune, Teknik og Miljø på

teknisk@solrod.dk, eller: 

Solrød Kommune, Teknik og Miljø

Solrød Center 1

2680 Solrød Strand