Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Solrød Kommune meddeler den 13. marts 2020 landzonetilladelse til et regnvandbed

‹ Tilbage
Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 1x Kirke Skensved By, Kirke Skensved beliggende på Yderholmvej 61, 4623 Lille Skensved

Landzonetilladelsen kan ses her.

Naurbjerg Landsby er omfattet af Lokalplan 595.2 Revideret Solrød, Naurbjerg Landsby som har bonusvirkning i forhold til landzonetilladelser. Regnvandsbedet ønskes placeret uden for lokalplanområdet, hvorfor projektet kræver landzonetilladelse.

Regnvandsbedet skal bruges til nedsivning af tag- og overfladevand. Solrød Kommune vurderer, at der er tale om et anlæg med et begrænset visuelt omfang og en hensigtsmæssig placering i ejers egen have. Solrød Kommune meddeler derfor landzonetilladelse til ansøgte regnvandsbed på 56 m2.