Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Solrød Kommune meddeler pr. 20. april 2020 landzonetilladelse til terrænreguleringer på matr. nr. 14hq Jersie By, Jersie

‹ Tilbage
Terrænændringerne vedrører etableringen af en vejadgang til Solrød Erhvervskile.

Landzonetilladelsen kan ses her.

Adgangsvejen til Solrød Erhvervskile nedgraves i det eksisterende terræn, hvorved der skabes én jordvold på begge sider af adgangsvejen. Ud over jordvoldene langs adgangsvejen tilføjes der 1,5-2 meter jord over det eksisterende terræn.

Solrød Kommune finder, at der kan meddeles landzonetilladelse til ansøgte terrænreguleringer. Kommunen betragter det som en del af gennemførelse af vejprojektet til Solrød Erhvervskile, og tillægger det vægt, at dette er en mindre terrænregulering i forhold til den omfattende terrænregulering på arealet i forbindelse med etableringen af København-Ringsted-banen.