Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Sundhedspolitik i høring

‹ Tilbage
Udkastet til en ny sundhedspolitik for Solrød Kommune er lige nu i bred høring.

Se udkastet til den nye sundhedspolitik her

Byrådet besluttede den 28. maj at sende udkastet til en ny sundhedspolitik i offentlig høring i 4 uger. Byrådet giver hermed borgere, foreninger og fagpersoner m.fl. mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til udkastet til den nye sundhedspolitik.

Sundhedspolitikken skal sætte ramme og retning for arbejdet med sundhed og forebyggelse i Solrød Kommune de kommende 8-10 år, og den skal samtidig danne grundlag for konkrete sundhedsindsatser.

Alle med interesse for Solrød Kommunes sundhedspolitik opfordres til at sende høringssvar.

Høringsvar sendes til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk  senest den 24. juni 2018. Skriv "Høringssvar sundhedspolitik" i mailens emnefelt.

Du skal være opmærksom på at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i dit høringssvar.   Høringssvarene vil være offentligt tilgængelige i forbindelse med politisk behandling af sundhedspolitikken.

Sundhedspolitikken vil blive forelagt byrådet den 8. oktober 2018 til endelig vedtagelse.