Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Dialog om byudvikling på Jersie Stationsplads

2. april 2024 | Solrød Kommune inviterer til dialog om byudviklingen på Jersie Stationsplads. Fra den 4. april til og med den 16. maj 2024 har du mulighed for at komme med input og bemærkninger. Læs mere

Høring af udkast til VVM-tilladelse og miljøkonsekvensrapport for Solrød Erhvervskile, Fase 2

18. marts 2024 | Udkast til § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) og miljøkonsekvensrapport for Solrød Erhvervskile sendes i fornyet høring i 9 uger. Læs mere

Forslag til Børne- og Ungepolitik i høring

15. marts 2024 | Familie- og Uddannelsesudvalget har besluttet at sende forslag til Børne- og Ungepolitik i høring frem til den 25. april. Læs mere

Dispensation til oprensning af vandhul i Trylleskov Strand

6. marts 2024 | Solrød Kommune meddeler d. 6. marts 2024 dispensation til oprensning af vandhul i Trylleskov Strand. Læs mere

Lokalplan og kommuneplantillæg for Cordozasvinget Nord vedtaget

14. februar 2024 | Byrådet vedtog den 30. januar 2024 lokalplan 416.2 for Boliger på Cordozasvinget Nord med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7. Læs mere

Tilladelse til hestehold og ny ridehal på Skovvej 21

3. januar 2024 | Tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b Læs mere

Overordnet strategi for Solrød Kommunes udvikling vedtaget

21. december 2023 | Byrådet vedtog den 20. december 2023 Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 12. december 2023 midlertidig landzonetilladelse til beboelsespavilloner

12. december 2023 | Landzonetilladelse vedrører en midlertidig opstilling af beboelsespavilloner på ejendommen Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand. Matr.nr. 13f Solrød By, Solrød. Læs mere

Lokalplan og kommuneplantillæg for Plejecenter Chr. Have vedtaget

13. november 2023 | Byrådet vedtog den 29. november 2023 lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Plejecenter Christians Have. Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 315.6 for Solvænget

26. oktober 2023 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november lokalplan 315.6 for Solvænget. Læs mere