Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Etablering af kunstgræsbane, Havdrup Idrætscenter, Skolevej 62, 4622 Havdrup

16. juni 2021 | Afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes Læs mere

Høring af vedtægter til etablering af Solrød Strands Klitlaug i område A øst for Strandvejen

1. juni 2021 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 31. maj 2021 godkendt vedtægter til etablering af et klitlaug i område A øst for Strandvejen til offentliggørelse. Forslaget sendes hermed i 4 ugers offentlig høring hos berørte grundejere. Forsl... Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Ejrebækken, Hastrupvej 2, 4622 Havdrup

28. maj 2021 | Solrød Kommune meddeler den 28. maj 2021 tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Ejrebækken, Hastrupvej 2, 4622 Havdrup Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Green Hills til Skæringsstreget

27. maj 2021 | Solrød Kommune meddeler den 27. maj 2021 tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Green Hills til Skæringsstreget Læs mere

Forslag til lokalplan 492.4 Jersie Privatskole i offentlig høring

19. maj 2021 | Hermed offentliggøres forslag til Lokalplan 492.4 for Jersie Privatskole. Forslaget er i offentlig høring i 8 uger fra den 20. maj til den 15. juli 2021. Læs mere

Solrød Kommune meddeler landzonetilladelse til en ridebane.

3. maj 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 9a Havdrup By, Havdrup beliggende på Lille Havdrupvej 1, 4622 Havdrup. Læs mere

Høring af Forslag til Risikostyringsplan, anden planperiode 2022-2027

22. marts 2021 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 22. marts 2021 godkendt forslag til ”Risikostyringsplan for stormflod, 2022-2027” til offentliggørelse. Forslaget erstatter risikostyringsplanen fra første planperiode 2016-2021. Forslaget er i h... Læs mere

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

26. januar 2021 | Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport Læs mere

Offentliggørelse af lokalplanforslag for boliger nord for Havdrup Skole

21. januar 2021 | Hermed offentliggøres forslag til lokalplan 225.1 for boliger nord for Havdrup Skole med tilhørende Tillæg nr. 12 til kommuneplan 2017. Høringsperioden er 8 uger fra den 21. januar til den 17. marts 2021. Læs mere

Solrød Kommunes vurdering af to skovrejsningsprojekter på Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved

21. september 2020 | De to nye skove etableres på matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende ved Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved. Læs mere