Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner

11. juli 2024 | Endelige handleplaner for 2022-2027 I samarbejde med Køge Kommune, Roskilde Kommune og Miljøstyrelsen har Solrød Kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for tredje planperiode, som forløber 2022-2027. Der foreligger en hand... Læs mere

Afgørelse om ikke VVM pligt ved udvidelse af fjernvarmeforsyning i Solrød Strand Vest

2. juli 2024 | Solrød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Læs mere

Afgørelse om tidsbegrænset anvendelsesændring af materielgården på Den Lille Gade 20

1. juli 2024 | Solrød Kommune har 1. juli 2024 meddelt en tidsbegrænset dispensation til brug af materielgården på Den Lille Gade 20, 2680 Solrød Strand, som midlertidig bolig for flygtninge. Læs mere

Høring af forslag til lokalplan 306.6 Daginstitution ved Engmosevej

20. juni 2024 | Byrådet vedtog den 19. juni 2024 forslag til lokalplan 306.6 Daginstitution ved Engmosevej. Forslaget sendes nu i offentlig høring i 8 uger. Læs mere

Solrød Kommune meddelser pr. 18. juni 2024 landzonetilladelse til 9 boliger. vagtværelser, personalebygning og en driftshal

18. juni 2024 | Landzonetilladelsen vedrører bostedet Sigurds Gård på Tykmosevej 47a, 4622 Havdrup. Matr.nr. 6c Solrød By, Solrød. Læs mere

Tilladelse til krydsning af Møllebækken med fiberledning

8. maj 2024 | Solrød Kommune har den 8. maj 2024 givet tilladelse til at krydse Møllebækken med en fiberledning. Tilladelsen er givet i henhold til Vandløbsloven. Læs mere

Referat fra dialogmøde om byudvikling på Jersie Stationsplads

6. maj 2024 | Solrød Kommune afholdt dialogmøde om byudvikling på Jersie Stationsplads den 22. april 2024 i Solrød Idrætscenter, Hal B. Du kan læse referatet fra mødet her. Læs mere

Lokalplan for Den Lille Gade 2 vedtaget

15. april 2024 | Kultur- og naturudvalget vedtog den 8. april 2024 lokalplan 391.13 for Den Lille Gade 2. Læs mere

Dialog om byudvikling på Jersie Stationsplads

2. april 2024 | Solrød Kommune inviterer til dialog om byudviklingen på Jersie Stationsplads. Fra den 4. april til og med den 8. maj 2024 har du mulighed for at komme med input og bemærkninger. Læs mere

Høring af udkast til VVM-tilladelse og miljøkonsekvensrapport for Solrød Erhvervskile, Fase 2

18. marts 2024 | Høring af udkast til § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) og miljøkonsekvensrapport for Solrød Erhvervskile er forlænget til den 11. juni 2024. Læs mere