Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Lokalplan og kommuneplantillæg for Cordozasvinget Nord vedtaget

14. februar 2024 | Byrådet vedtog den 30. januar 2024 lokalplan 416.2 for Boliger på Cordozasvinget Nord med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 5. februar 2024 landzonetilladelse til erstatningsnatur i Jersie Mose.

5. februar 2024 | Landzonetilladelsen vedrører matrikel nr. 68 Jersie By, Jersie i Solrød Kommune. Læs mere

Helhedsplan for Havdrup By vedtaget

1. februar 2024 | Byrådet vedtog den 30. januar 2024 Helhedsplan for Havdrup By, med vision og anbefalinger for den langsigtede planlægning af Havdrup. Læs mere

Natura 2000-handleplanerne sendes nu i høring

31. januar 2024 | Gl. Havdrup Mose og Ølsemagle Strand og Staunings Ø Læs mere

Tilladelse til hestehold og ny ridehal på Skovvej 21

3. januar 2024 | Tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b Læs mere

Overordnet strategi for Solrød Kommunes udvikling vedtaget

21. december 2023 | Byrådet vedtog den 20. december 2023 Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 12. december 2023 midlertidig landzonetilladelse til beboelsespavilloner

12. december 2023 | Landzonetilladelse vedrører en midlertidig opstilling af beboelsespavilloner på ejendommen Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand. Matr.nr. 13f Solrød By, Solrød. Læs mere

Lokalplan og kommuneplantillæg for Plejecenter Chr. Have vedtaget

13. november 2023 | Byrådet vedtog den 29. november 2023 lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Plejecenter Christians Have. Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 315.6 for Solvænget

26. oktober 2023 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november lokalplan 315.6 for Solvænget. Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 312.3 for Digeparken og Broparken

26. oktober 2023 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november 2023 lokalplan for Digeparken og Broparken. Læs mere