Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Forslag til Lokalplan 417.2 Green Hills med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 sendes i offentlig høring

15. maj 2020 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 18. maj 2020 forslag til Lokalplan 417.2 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11. Læs mere

Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Solrød Kommunes spildevandsplan - Etablering af regnvandsbassiner på kommunale arealer

29. april 2020 | Solrød Kommunes Byråd har den 27. april 2020 godkendt Tillæg nr. 3 - 2020 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026: ”Etablering af regnvandsbassiner på kommunale arealer”. Læs mere

Afgørelse om kystsikring i område C vest for Strandvejen

28. april 2020 | Byrådet har mandag den 27. april 2020 endeligt godkendt ansøgning om projektet til etablering af kystsikring med tilhørende fordeling af udgifter i område C vest for Strandvejen. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 20. april 2020 landzonetilladelse til terrænreguleringer på matr. nr. 14hq Jersie By, Jersie

20. april 2020 | Terrænændringerne vedrører etableringen af en vejadgang til Solrød Erhvervskile. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 13. marts 2020 landzonetilladelse til et regnvandbed

13. marts 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 1x Kirke Skensved By, Kirke Skensved beliggende på Yderholmvej 61, 4623 Lille Skensved Læs mere

Høring af Planstrategi 2020 forlænget til 3. juli 2020

26. februar 2020 | Grundet forsamlingsforbund i forbindelse med COVID-19 forlænges høringsperioden for Solrød Kommunes Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden. Høringen forlænges til den 3. juli 2020, som bliver den nye frist for indsendelse a... Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere

Sundhedspolitik i høring

28. maj 2018 | Udkastet til en ny sundhedspolitik for Solrød Kommune er lige nu i bred høring. Læs mere