Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Solrød Kommune meddeler pr. 6 august 2020 midlertidig landzonetilladelse til én container på Jersie Privatskole

6. august 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 8b Jersie By, Jersie beliggende på Åsvej 1, 2680 Jersie Strand. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 27. juli 2020 landzonetilladelse til midlertidig beboelsespavillon

27. juli 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 5a Kirke Skensved By, Kirke Skensved beliggende Naurbjergvej 9, 4623 Lille Skensved. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 24. juli 2020 landzonetilladelse til opførelse af stuehus med garage

24. juli 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 34 Ulvemose, Havdrup beliggende på Skovvænget 10, 4622 Havdrup. Læs mere

Høring af forslag til tillæg til lokalplan for Strandens hus

18. juni 2020 | Byrådet sender hermed et Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 for Strandens hus i offentlig høring i seks uger, hvor der er mulighed for at sende et høringssvar. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 20. april 2020 landzonetilladelse til terrænreguleringer på matr. nr. 14hq Jersie By, Jersie

20. april 2020 | Terrænændringerne vedrører etableringen af en vejadgang til Solrød Erhvervskile. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 13. marts 2020 landzonetilladelse til et regnvandbed

13. marts 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 1x Kirke Skensved By, Kirke Skensved beliggende på Yderholmvej 61, 4623 Lille Skensved Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere

Sundhedspolitik i høring

28. maj 2018 | Udkastet til en ny sundhedspolitik for Solrød Kommune er lige nu i bred høring. Læs mere