Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Godkendelse af forslag til risikostyringsplan for kystzonen 2022-2027

11. oktober 2021 | Byrådet i Solrød Kommune har den 11. oktober 2021 vedtaget forslag til ”Risikostyringsplan for stormflod, 2022-2027” til offentliggørelse. Forslaget erstatter risikostyringsplanen fra første planperiode 2016-2021. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 7. oktober 2021 landzonetilladelse til en pavillon på Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand

7. oktober 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 14a Solrød By, Solrød beliggende på Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Solrød Biogas A/S, udledning af overfladevand

5. oktober 2021 | Solrød Kommune meddeler d. 5. oktober 2021 tillæg til Solrød Biogas' miljøgodkendelse til udledning af overfladevand. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 492.4 Jersie Privatskole

14. september 2021 | Solrød Kommune vedtog den 2. september 2021 ovennævnte lokalplan endeligt. Planen blev vedtaget administrativt på vegne af Solrød Kommunes Byråd. Læs mere

Forslag til lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7 i offentlig høring

3. september 2021 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 6. september 2021 at forslag til lokalplan 206.3 skal sendes i offentlig høring i otte uger. Læs mere

Forslag til lokalplan 306.4 Solrød Idrætsenter og Børnenes Idrætshus i offentlig høring

3. september 2021 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 6. september 2021 at sende lokalplanforslag 306.4 i offentlig høring i otte uger. Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. fjernvarmeprojekt nord for Havdrup Skole

9. juli 2021 | Solrød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Læs mere

Offentliggørelse af lokalplan boliger nord for Havdrup Skole

7. juli 2021 | Endelig vedtagelse af Lokalplan 418.2 samt kommuneplantillæg nr. 12 Læs mere

Solrød Kommune meddeler landzonetilladelse til en ridebane.

3. maj 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 9a Havdrup By, Havdrup beliggende på Lille Havdrupvej 1, 4622 Havdrup. Læs mere

Høring af Forslag til Risikostyringsplan, anden planperiode 2022-2027

22. marts 2021 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 22. marts 2021 godkendt forslag til ”Risikostyringsplan for stormflod, 2022-2027” til offentliggørelse. Forslaget erstatter risikostyringsplanen fra første planperiode 2016-2021. Forslaget er i h... Læs mere