Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden

26. februar 2020 | Byrådet vedtog 24. februar Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden og den er nu i høring i perioden fra den 27. februar til den 23. april 2020. Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt, etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 18nd og 18id, Solrød By, Solrød

25. februar 2020 | Solrød Kommune har den 25. februar 2020 truffet afgørelse om, at etableringen af et regnvandsbassin ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) Læs mere

Solrød Komunne meddeler pr. 18. februar 2020 afslag på ansøgning om landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle

18. februar 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 4d Solrød By, Solrød beliggende på Roskildevej 10, 2680 Solrød Strand. Læs mere

Tilladelse til krydsning af Skensved Å med vandforsyningsledning ved st. 3000

14. februar 2020 | Solrød Kommune meddeler den 14. februar 2020 tilladelse til krydsning af Skensved Å med en vandforsyningsledning. Læs mere

Vedtagelse af lokalplan med kommuneplantillæg for Strandens hus

5. februar 2020 | Byrådet vedtog den 27. januar 2020 lokalplan 316.5 for Strandens hus med tilhørende tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017- 2029. Læs mere

Tilladelse til forlængelse af rørunderføring i forbindelse med udvidelse af bro nr. 54 over Vildmoseløbet, Sognevejen, 2690 Karlslunde

5. februar 2020 | Solrød Kommune meddeler den 5. februar 2020 tilladelse til forlængelse af rørlægningen under bro nr. 54 over Vildmoseløbet st. 1501 – 1526 i forbindelse med udvidelse af bro nr. 54 Læs mere

Offentlig høring - Tillæg 3 til Solrød Kommunes spildevandplan, Etablering af regnvandsbassiner på kommunale arealer

30. januar 2020 | Solrød Kommunes Byråd har den 27. januar 2020 godkendt forslag til tillæg nr. 3 - 2020 til Solrød Kommunes spildevandsplan 2014-2026: ”Etablering af regnvandsbassiner på kommunale arealer” Læs mere

Høring af kystsikringen af Område C og fordeling af udgifter forbundet med kystsikringen

30. januar 2020 | Byrådet godkendte mandag d. 27. januar 2020 etablering af kystsikring med tilhørende miljøvurdering og fordeling af udgifter i område C vest for Strandvejen. Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere