Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Kom med input til udviklingen i Solrød Kommune

22. marts 2023 | Byrådet vil meget gerne have dine input til arbejdet med den overordnede strategi for Solrød Kommunes udvikling og vores nye klimaplan. Læs mere

Skensved Å - fremme af projekt med arbejdsbro i station 6.930

21. marts 2023 | Køge Kommune og Solrød Kommune er ved at etablere folde til kreaturgræsning og skal have en arbejdsbro over Skensved Å, så kreaturerne kan passere. Broen erstatter en tidligere arbejdsbro opført i regulativet for åen som ejet a... Læs mere

Revideret lokalplanforslag for Ejegårds Alle og Tofterne i høring

16. marts 2023 | Natur-, klima- og planudvalget har besluttet at sende et revideret lokalplanforslag 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne i høring i perioden fra den 16. marts til den 18. april 2023. Læs mere

Forslag til ny lokalplan for Kystområdet ved Solrød Strand i høring

15. marts 2023 | Natur-, Klima- og Planudvalget vedtog den 13. marts 2023, at lokalplanforslag nr. 316.7 for Kystområdet, Solrød skulle sendes i offentlig høring. Forslaget er i høring fra den 15. marts 2023 til den 17. april 2023, begge dage m... Læs mere

Dispensation til oprensning af vandhul i Trylleskov Strand

14. marts 2023 | Solrød Kommune meddeler d.14 marts 2023 dispensation til oprensning af vandhul i Trylleskov Strand. Læs mere

Fremme (høring) af projekt for restaurering af Karlstrup Møllebæk – indsats i de statslige vandområdeplaner 2015-2021

14. marts 2023 | Solrød Kommune ønsker at fremme et restaureringsprojekt i Karlstrup Møllebæk (Møllebækken). Restaureringen er en indsats for vandløbet, som fremgår af de statslige vandområdeplaner 2015-2021. Møllebækken er udpeget til restaure... Læs mere

Kystsikring, revidering af vilkår i tilladelse af 23. marts 2021

22. december 2022 | Tilladelsen blev givet på en række vilkår. Bl.a. fremgår det af vilkår 7, at anlægsarbejdet skal være afsluttet inden den 23. marts 2023.Det er kommunens vurdering at de resterende arbejder ikke kan være afsluttet inden denne d... Læs mere

Ny lokalplan for Klosterparken med tilhørende kommuneplantillæg vedtaget

23. november 2022 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november 2022 lokalplan 312.2 for Klosterparken med tilhørende tillæg nr. 1 til Solrød Kommuneplan 2021. Læs mere

Godkendelse af revision af vedtægter for Solrød Strand Klitlaug

18. oktober 2022 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 12. oktober 2022 godkendt forslag til revision af vedtægter for Solrød Strands Klitlaug. Høringen forløb i perioden fra den 1. september 2022 til den 29. september 2022. Klagefristen er fastsat t... Læs mere

Offentliggørelse af kommuneplantillæg for udvidelse af Solrød Landsby

13. oktober 2022 | Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 Læs mere