Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Afgørelse om afslag på § 3-dispensation

16. maj 2022 | Til genoptagelse af vedligehold af dræn. Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand på Solrød Biogas

12. maj 2022 | Solrød Kommune giver Solrød Biogas A/S tilladelse til at indvinde vand til tekniske formål på Solrød Biogasanlæg fra brønden med DGU nr. 213.1243. Tilladelsen gives med hjemmel i Vandforsyningslovens § 20 (Lovbekendtgørelse nr... Læs mere

Dispensation til etablering af midlertidig byggeplads og kørevej på overdrev og hede ved Trylleskoven

9. maj 2022 | Dispensationen gives i forbindelse med kystsikring af Karlstrup Mosebæk. Læs mere

Lokalplan for Birkeengen og Birkemosen er vedtaget

7. april 2022 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. marts 2022 Lokalplan 319.2 for Birkeengen og Birkemosen. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 5. april 2022 lovliggørende landzonetilladelse til to boliger i to længer

5. april 2022 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 6a Havdrup By, Havdrup beliggende på Roskildevej 17, 4622 Havdrup. Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje for Havdrup Nyskov

17. februar 2022 | Miljøstyrelsen har den 16. februar 2022 givet tilladelse til, at skovbyggelinjen ved Havdrup Nyskov reduceres. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 306.4 Solrød Idrætscenter og Børnenes Idrætshus

8. februar 2022 | Byrådet vedtog den 20. december 2021 Lokalplan 306.4 for Solrød Idrætscenter og Børnenes Idrætshus endeligt. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7

6. januar 2022 | Byrådet vedtog den 20.december 2021 Lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7 endeligt. Læs mere

Solrød Kommuneplan 2021 vedtaget

22. december 2021 | Byrådet vedtog den 20. december 2021 Solrød Kommuneplan 2021 i sin endelige udformning. Læs mere

Forslag til lokalplan 319.2 Birkeengen og Birkemosen i offentlig høring

16. december 2021 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 13. december 2021 at sende lokalplanforslag 319.2 i offentlig høring i fire uger. Læs mere