Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Afgørelse om ikke-VVM pligt vedr. fjernvarmeprojekt

16. september 2021 | Fredensbovej-kvarteret, Solrød. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 492.4 Jersie Privatskole

14. september 2021 | Solrød Kommune vedtog den 2. september 2021 ovennævnte lokalplan endeligt. Planen blev vedtaget administrativt på vegne af Solrød Kommunes Byråd. Læs mere

Godkendelse af vedtægter til etablering af klitlaug

14. september 2021 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 13. september 2021 godkendt forslag til vedtægter for etablering af et fælles klitlaug i område A øst for Strandvejen. Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af vedtægterne udpeget repræsenta... Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 9. september 2021 landzonetilladelse til udstykning

9. september 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 10e Karlstrup By, Karlstrup beliggende på Tåstrupvej 17, 2690 Karlslunde. Læs mere

Tilladelse til nedsivning samt tilslutning af overfladevand fra kunstgræsbane, Skolevej 62, 4622 Havdrup

7. september 2021 | Solrød Kommune meddeler den 7. september 2021 tilladelse til nedsivning samt tilslutning af overfladevand fra kunstgræsbane, Skolevej 62, 4622 Havdrup Læs mere

Forslag til lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7 i offentlig høring

3. september 2021 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 6. september 2021 at forslag til lokalplan 206.3 skal sendes i offentlig høring i otte uger. Læs mere

Forslag til lokalplan 306.4 Solrød Idrætsenter og Børnenes Idrætshus i offentlig høring

3. september 2021 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 6. september 2021 at sende lokalplanforslag 306.4 i offentlig høring i otte uger. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 2. september 2021 til etablering af bed and breakfast

1. september 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende på Åmarken 4, 4623 Lille Skensved. Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. fjernvarmeprojekt nord for Havdrup Skole

9. juli 2021 | Solrød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Læs mere

Offentliggørelse af lokalplan boliger nord for Havdrup Skole

7. juli 2021 | Endelig vedtagelse af Lokalplan 418.2 samt kommuneplantillæg nr. 12 Læs mere