Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Tilladelse til etablering af overkørsel af Salbjergbæk mellem st. 937 og 951 samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

10. januar 2022 | Solrød Kommune meddeler den 10. januar 2022 tilladelse til etablering af overkørsel af Salbjergbæk, st. 937 og 951, samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7

6. januar 2022 | Byrådet vedtog den 20.december 2021 Lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7 endeligt. Læs mere

Solrød Kommuneplan 2021 vedtaget

22. december 2021 | Byrådet vedtog den 20. december 2021 Solrød Kommuneplan 2021 i sin endelige udformning. Læs mere

Forslag til lokalplan 319.2 Birkeengen og Birkemosen i offentlig høring

16. december 2021 | Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 13. december 2021 at sende lokalplanforslag 319.2 i offentlig høring i fire uger. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 492.4 Jersie Privatskole

14. september 2021 | Solrød Kommune vedtog den 2. september 2021 ovennævnte lokalplan endeligt. Planen blev vedtaget administrativt på vegne af Solrød Kommunes Byråd. Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. fjernvarmeprojekt nord for Havdrup Skole

9. juli 2021 | Solrød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Læs mere

Offentliggørelse af lokalplan boliger nord for Havdrup Skole

7. juli 2021 | Endelig vedtagelse af Lokalplan 418.2 samt kommuneplantillæg nr. 12 Læs mere

Solrød Kommune meddeler landzonetilladelse til en ridebane.

3. maj 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 9a Havdrup By, Havdrup beliggende på Lille Havdrupvej 1, 4622 Havdrup. Læs mere

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

26. januar 2021 | Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport Læs mere

Solrød Kommunes vurdering af to skovrejsningsprojekter på Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved

21. september 2020 | De to nye skove etableres på matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende ved Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved. Læs mere