Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Tilladelse til tilslutning af renset vand fra volumenoppumpning til kloak, Industrivænget 13-15, 4622 Havdrup

5. marts 2021 | Solrød Kommune meddeler den 5. marts 2021 midlertidig tilladelse til tilslutning af renset vand fra volumenoppumpning til kloak på Industrivænget 13-15, 4622 Havdrup Læs mere

Ekspropriation til højvandsport i Skensved Å i forbindelse med kystsikring i Solrød.

23. februar 2021 | Byrådet for Solrød Kommune har vedtaget at der skal eksproprieres til anlægget af en højvandsport i Skensved Å i forbindelse med kystsikringen af et område vest for Strandvejen i Solrød, således at vandet fra Køge Bugt forhindr... Læs mere

Endelig vedtagelse af Tillæg 5 til Solrød Kommunes spildevandsplan - Indsatser i perioden 2020-2022

17. februar 2021 | Solrød Kommunes Byråd har den 15. februar 2021 godkendt Tillæg nr. 5 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026: ”Indsatser i perioden 2020-2022”. Læs mere

Miljøtilladelse til husdyrproduktion

15. februar 2021 | Nordre Byvej 36, 2680 Solrød Strand Læs mere

Tilladelse til tilslutning af olieudskiller fra Boligø 19, Trylleskov Strand

12. februar 2021 | Solrød Kommune meddeler den 12. februar 2021 tilladelse til tilslutning af olieudskiller til KLAR Forsynings regnvandsledning fra Boligø 19 i Trylleskov Strand Læs mere

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

26. januar 2021 | Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport Læs mere

Offentliggørelse af lokalplanforslag for boliger nord for Havdrup Skole

21. januar 2021 | Hermed offentliggøres forslag til lokalplan 225.1 for boliger nord for Havdrup Skole med tilhørende Tillæg nr. 12 til kommuneplan 2017. Høringsperioden er 8 uger fra den 21. januar til den 17. marts 2021. Læs mere

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden

22. oktober 2020 | Byrådet vedtog den 5. oktober 2020 Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan for Strandens Hus

22. september 2020 | Byrådet vedtog den 7. september 2020 Tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 for Strandens Hus endeligt. Læs mere

Solrød Kommunes vurdering af to skovrejsningsprojekter på Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved

21. september 2020 | De to nye skove etableres på matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende ved Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved. Læs mere