Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Solrød Kommune meddeler den 25. november 2021 landzonetilladelse til en ridebane

25. november 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 9b Havdrup By, Havdrup beliggende på Lille Havdrupvej 9, 4622 Havdrup Læs mere

Afgørelse om ikke VVM pligt vedr. udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Havdrup

12. november 2021 | Afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 492.4 Jersie Privatskole

14. september 2021 | Solrød Kommune vedtog den 2. september 2021 ovennævnte lokalplan endeligt. Planen blev vedtaget administrativt på vegne af Solrød Kommunes Byråd. Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. fjernvarmeprojekt nord for Havdrup Skole

9. juli 2021 | Solrød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Læs mere

Offentliggørelse af lokalplan boliger nord for Havdrup Skole

7. juli 2021 | Endelig vedtagelse af Lokalplan 418.2 samt kommuneplantillæg nr. 12 Læs mere

Solrød Kommune meddeler landzonetilladelse til en ridebane.

3. maj 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 9a Havdrup By, Havdrup beliggende på Lille Havdrupvej 1, 4622 Havdrup. Læs mere

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

26. januar 2021 | Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport Læs mere

Solrød Kommunes vurdering af to skovrejsningsprojekter på Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved

21. september 2020 | De to nye skove etableres på matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende ved Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 20. april 2020 landzonetilladelse til terrænreguleringer på matr. nr. 14hq Jersie By, Jersie

20. april 2020 | Terrænændringerne vedrører etableringen af en vejadgang til Solrød Erhvervskile. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 13. marts 2020 landzonetilladelse til et regnvandbed

13. marts 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 1x Kirke Skensved By, Kirke Skensved beliggende på Yderholmvej 61, 4623 Lille Skensved Læs mere