Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Afgørelse om ikke VVM pligt vedr. fjernvarmeforsyning af Jersie

24. juni 2022 | Solrød Kommune, Teknik og Miljø har den 8. juni 2022 modtaget  ansøgningsskema (bilag 1) vedrørende screening i forhold til udarbejdelse af miljøvurdering jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og k... Læs mere

Miljøscreening af forslag til affaldsplan og afgørelse om ikke at miljøvurdere affaldsplan

24. juni 2022 | Solrød Kommune har foretaget en miljøscreening af forslag til affaldsplan 2021-2032 i henhold til Miljøvurderingsloven. Miljøvurderingsloven indeholder kriterier for, hvornår planer kræver udarbejdelse af miljøvurdering med til... Læs mere

SOLRØD BIOGAS A/S

15. juni 2022 | Ansøgning om miljøgodkendelse Læs mere

Høring af Forslag til Affaldsplan 2022-2034

1. juni 2022 | Forslaget er i høring i perioden den 1. juni 2022 til den 14. august 2022. Læs mere

Lokalplan for Birkeengen og Birkemosen er vedtaget

7. april 2022 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. marts 2022 Lokalplan 319.2 for Birkeengen og Birkemosen. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 5. april 2022 lovliggørende landzonetilladelse til to boliger i to længer

5. april 2022 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 6a Havdrup By, Havdrup beliggende på Roskildevej 17, 4622 Havdrup. Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje for Havdrup Nyskov

17. februar 2022 | Miljøstyrelsen har den 16. februar 2022 givet tilladelse til, at skovbyggelinjen ved Havdrup Nyskov reduceres. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 306.4 Solrød Idrætscenter og Børnenes Idrætshus

8. februar 2022 | Byrådet vedtog den 20. december 2021 Lokalplan 306.4 for Solrød Idrætscenter og Børnenes Idrætshus endeligt. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7

6. januar 2022 | Byrådet vedtog den 20.december 2021 Lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7 endeligt. Læs mere

Solrød Kommuneplan 2021 vedtaget

22. december 2021 | Byrådet vedtog den 20. december 2021 Solrød Kommuneplan 2021 i sin endelige udformning. Læs mere