Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Solrød Kommune meddeler pr. 23. marts 2020 afslag på ansøgning om landzonetilladelse til to pavilloner

23. marts 2020 | Afslaget vedrører matr. nr. 18a Karlstrup By, Karlstrup beliggende på Brændmosevej 26, 2690 Karlslunde. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 18. marts 2020 landzonetilladelse til mindre terrænændringer

18. marts 2020 | Landzonetilladelse vedrører matr. nr. 17a Karlstrup By, Karlstrup beliggende på Bakkegårdsvej 2, 2690 Karlslunde. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 18. marts 2020 landzonetilladelse til etablering af bed and breakfast

18. marts 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 17a Karlstrup By, Karlstrup beliggende på Bakkegårdsvej 2, 2690 Karlslunde Læs mere

Korrektion og ny bekendtgørelse af lokalplan 316.5

18. marts 2020 | Lokalplan 316.5 for Strandens hus offentlig bekendtgøres på ny den 18. marts 2020 med ny klagefrist på 4 uger. Dette sker fordi der er foretaget en korrektion af plandokumentet, for at rette en administrativ fejl, som er sket e... Læs mere

Tilladelse til krydsning af Skensved Å med 50 kV kabel ca. ved st. 4520

18. marts 2020 | Solrød Kommune meddeler den 18. marts 2020 tilladelse til krydsning af Skensved Å med et 50 kV el-kabel. Læs mere

Solrød Kommune meddeler landzonetilladelse til et fugletårn i Jersie Strandpark

16. marts 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 34b Jersie By, Jersie. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 13. marts 2020 landzonetilladelse til et regnvandbed

13. marts 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 1x Kirke Skensved By, Kirke Skensved beliggende på Yderholmvej 61, 4623 Lille Skensved Læs mere

Vedtagelse af Lokalplan 413.2 Jersie Strand Kystområde, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 9 til Solrød Kommuneplan 2017

4. marts 2020 | Byrådet har den 24. februar 2020 vedtaget Lokalplan 413.2 Jersie Strand Kystområde med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 9. Læs mere

Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden

26. februar 2020 | Byrådet vedtog den 24. februar at sende Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden i høring med den bemærkning, at det medtages i det videre arbejde, at arealet mellem "Lodden" og Solrød Landsby kan indgå i den fremtidige byudvi... Læs mere