Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Spildevandstilladelse VEKS, Lerbækvej 17, 2680 Solrød Strand

13. januar 2021 | Solrød Kommune meddeler den 13. januar 2021 tilladelse til afledning af regn- og spildevand til det offentlige regn- og spildevandssystem (spildevandstilladelse), til VEKS, Lerbækvej 17, 2680 Solrød Strand Læs mere

Offentlig høring - Tillæg nr. 5 til Solrød Kommunes spildevandplan, Indsatser i perioden 2020-2022

26. november 2020 | Solrød Kommunes Byråd har den 23. november godkendt forslag til tillæg nr. 5 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026: ”Indsatser i perioden 2020-2022” Læs mere

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden

22. oktober 2020 | Byrådet vedtog den 5. oktober 2020 Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan for Strandens Hus

22. september 2020 | Byrådet vedtog den 7. september 2020 Tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 for Strandens Hus endeligt. Læs mere

Solrød Kommunes vurdering af to skovrejsningsprojekter på Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved

21. september 2020 | De to nye skove etableres på matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende ved Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 417.2 Green Hills med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 11

8. september 2020 | Byrådet vedtog den 7. september 2020 Lokalplan 417.2 Green Hills med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 endeligt. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 20. april 2020 landzonetilladelse til terrænreguleringer på matr. nr. 14hq Jersie By, Jersie

20. april 2020 | Terrænændringerne vedrører etableringen af en vejadgang til Solrød Erhvervskile. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 13. marts 2020 landzonetilladelse til et regnvandbed

13. marts 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 1x Kirke Skensved By, Kirke Skensved beliggende på Yderholmvej 61, 4623 Lille Skensved Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere

Sundhedspolitik i høring

28. maj 2018 | Udkastet til en ny sundhedspolitik for Solrød Kommune er lige nu i bred høring. Læs mere