Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Karlslunde Skydebane - Miljøgodkendelse og revurdering

6. september 2022 | Solrød Kommune godkender tillæg til miljøgodkendelse til KARLSLUNDE SKYTTEFORENINGS skydebaneanlæg på matrikel 16e, Karlstrup By, Karlstrup, på adressen Sognevejen 12, 2690 Karlslunde. Afgørelsen meddeles efter miljøbeskyttelse... Læs mere

Høring af reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

1. september 2022 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 31. august 2022 godkendt de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug til høring hos berørte grund-og ledningsejere. Forslaget er i høring fra torsdag d. 1. september 2022 til torsdag d. 2... Læs mere

Godkendelse af svømmebadsanlæg på adressen Troldmands Alle 16, 2680 Solrød Strand

1. september 2022 | Solrød Kommune meddeler d. 1. september 2022 godkendelse af svømmebadsanlæg inkl. tilladelse til tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg på adressen Troldmands Alle 16, 2680 Solrød Strand Læs mere

Tillæg til udledningstilladelse - påbud - til Solrød Spildevand A/S samt afgørelse om at lovliggørelse ikke kræver miljøvurdering

30. august 2022 | Solrød Kommune meddeler den 30. august tillæg til spildevandsudledningstilladelse til Solrød Spildevand A/S – påbud – samt afgørelse om at lovliggørelse af spildevandsudledning hos Solrød Spildevand A/S, Fasanvej 18, 2680 Solrø... Læs mere

Lokalplanforslag for Ejegårds Alle og Tofterne er i høring

29. august 2022 | Natur-, klima- og planudvalget besluttede den 15. august 2022 at sende forslag til lokalplan 320.3 i høring i fra den 18. august til og med 15. september. Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for regn- og spildevandsledninger i Jersie Strand

29. juni 2022 | Solrød Kommune, Teknik og Miljø har den 12. januar 2022 modtaget ansøgning om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven (LBK nr 1976 af 27/10/2021) fra COWI på vegne af Klar Forsyning for projekt vedr. regn- og spildevands... Læs mere

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af Solrød Landsby

27. juni 2022 | Planforslaget er nu sendt i offentlig høring frem til og med den 25. august 2022. Der afholdes borgermøde den 11. august. Læs mere

Lokalplan for Birkeengen og Birkemosen er vedtaget

7. april 2022 | Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. marts 2022 Lokalplan 319.2 for Birkeengen og Birkemosen. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 5. april 2022 lovliggørende landzonetilladelse til to boliger i to længer

5. april 2022 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 6a Havdrup By, Havdrup beliggende på Roskildevej 17, 4622 Havdrup. Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. fjernvarmeprojekt nord for Havdrup Skole

9. juli 2021 | Solrød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Læs mere