Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Supplerende offentlig høring og borgermøde om forslag til lokalplan 315.6 for Solvænget

19. september 2023 | For at give mulighed for et borgermøde sendes forslaget nu i en supplerende høring i perioden fra den 21. september til den 12. oktober 2023, begge dage medregnet. Læs mere

Supplerende offentlig høring og borgermøde om forslag til lokalplan 312.3 for Digeparken og Broparken

19. september 2023 | For at give mulighed for et borgermøde sendes forslaget nu i en supplerende høring i perioden fra den 21. september til den 12. oktober 2023, begge dage medregnet. Læs mere

Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med oprensning af vandløb

15. september 2023 | Arbejderne sker ved Karlstrup Mosebæk Læs mere

Annoncering af ordning for afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder

13. september 2023 | Byrådet i Solrød Kommune har den 21. juni godkendt at sende forslag til ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser i offentlig annoncering i 4 uger. Annonceringen forløber i perioden 13. september 2023 til og med 11. ... Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 193.1 for Skolevej 70 med tilhørende kommuneplantillæg

5. september 2023 | Byrådet vedtog den 30. august 2023 lokalplan 193.1 for Solbakkegård, Skolevej 70 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 til Solrød Kommuneplan 2021. Læs mere

Forslag til lokalplan for udvidelse af Plejecenter Christians Have i offentlig høring

22. august 2023 | Natur-, Klima- og Planudvalget besluttede den 15. august 2023, at lokalplanforslag nr. 402.4 for udvidelse af Plejecenter Christians Have samt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 skulle sendes i offentlig høring. Forslagene er ... Læs mere

Godkendelse af revision af vedtægter for Solrød Strand Klitlaug

22. juni 2023 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 21 juni godkendt forslag til revision af vedtægter for Solrød Strands Klitlaug. Høringen forløb i perioden fra den 3. april 2023 til den 5. maj 2023. Klagefristen er fastsat til tirsdag den 24.... Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg for Solrød Bæk i offentlig høring

20. juni 2023 | Byrådet vedtog den 31. maj 2023 et forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 20. juni 2023 til og med den 15. august 2023. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 316.7 Kystområdet

15. juni 2023 | Solrød Kommunes Natur-, klima- og planudvalg vedtog den 8. juni 2023 lokalplan 316.7 for Kystområdet. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 320.3

8. juni 2023 | Solrød Byråd vedtog den 31. maj 2023 lokalplan 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne. Læs mere