Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Solrød Kommune forlænger pr. 14. april 2021 landzonetilladelsen til Jersie Privatskoles placering med ét år

14. april 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 8b Jersie By, Jersie beliggende på Åsvej 1, 2680 Solrød Strand Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 12. april 2021 landzonetilladelse til bålplads, to shelters og et muldtoilet

12. april 2021 | Landzonetilladelsen vedrører på en del af matr. nr. 1a Havdrup By, Havdrup. Læs mere

Høring af nyt regulativ for husholdningsaffald

23. marts 2021 | Høring fra 23. marts 2021 til 20. april 2021 Læs mere

Afgørelse om kystsikring i område A øst for Strandvejen

22. marts 2021 | Byrådet har mandag den 22. marts 2021 endeligt godkendt ansøgning om projektet til etablering af kystsikring med tilhørende fordeling af udgifter i område A øst for Strandvejen. Læs mere

Høring af Forslag til Risikostyringsplan, anden planperiode 2022-2027

22. marts 2021 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 22. marts 2021 godkendt forslag til ”Risikostyringsplan for stormflod, 2022-2027” til offentliggørelse. Forslaget erstatter risikostyringsplanen fra første planperiode 2016-2021. Forslaget er i h... Læs mere

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

26. januar 2021 | Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport Læs mere

Offentliggørelse af lokalplanforslag for boliger nord for Havdrup Skole

21. januar 2021 | Hermed offentliggøres forslag til lokalplan 225.1 for boliger nord for Havdrup Skole med tilhørende Tillæg nr. 12 til kommuneplan 2017. Høringsperioden er 8 uger fra den 21. januar til den 17. marts 2021. Læs mere

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden

22. oktober 2020 | Byrådet vedtog den 5. oktober 2020 Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Læs mere

Solrød Kommunes vurdering af to skovrejsningsprojekter på Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved

21. september 2020 | De to nye skove etableres på matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende ved Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 20. april 2020 landzonetilladelse til terrænreguleringer på matr. nr. 14hq Jersie By, Jersie

20. april 2020 | Terrænændringerne vedrører etableringen af en vejadgang til Solrød Erhvervskile. Læs mere