Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden

22. oktober 2020 | Byrådet vedtog den 5. oktober 2020 Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Læs mere

Offentliggørelse af lokalplanforslag for biogasanlæg ved Åmarken

16. oktober 2020 | Hermed offentliggøres forslag til lokalplan 418.2 for biogasanlæg med tilhørende miljørapport. Høringsperioden er 8 uger fra den 13. oktober 2020 til den 8. december 2020. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 15. oktober 2020 landzonetilladelse til bosted med dagtilbud på Tykmosevej 47a, 4622 Havdrup

15. oktober 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 6c Solrød By, Solrød beliggende på Tykmosevej 47a, 4622 Havdrup. Læs mere

Offentliggørelse af miljøkonsekvensrapporten og udkast til miljøgodkendelse for udvidelse af Solrød Bioenergi, samt afgørelse om basistilstandsrapport

13. oktober 2020 | Hermed offentliggøres miljøkonsekvensrapporten, samt udkast til miljøgodkendelse for udvidelse af Solrød Bioenergi, samt afgørelse om basistilstandsrapport. Høringsperioden er 8 uger fra den 13. oktober 2020 til og med den 8.... Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan for Strandens Hus

22. september 2020 | Byrådet vedtog den 7. september 2020 Tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 for Strandens Hus endeligt. Læs mere

Solrød Kommunes vurdering af to skovrejsningsprojekter på Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved

21. september 2020 | De to nye skove etableres på matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende ved Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved. Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 417.2 Green Hills med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 11

8. september 2020 | Byrådet vedtog den 7. september 2020 Lokalplan 417.2 Green Hills med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 endeligt. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 20. april 2020 landzonetilladelse til terrænreguleringer på matr. nr. 14hq Jersie By, Jersie

20. april 2020 | Terrænændringerne vedrører etableringen af en vejadgang til Solrød Erhvervskile. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 13. marts 2020 landzonetilladelse til et regnvandbed

13. marts 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 1x Kirke Skensved By, Kirke Skensved beliggende på Yderholmvej 61, 4623 Lille Skensved Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere