Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Solrød Kommune meddelser pr. 18. juni 2024 landzonetilladelse til 9 boliger. vagtværelser, personalebygning og en driftshal

18. juni 2024 | Landzonetilladelsen vedrører bostedet Sigurds Gård på Tykmosevej 47a, 4622 Havdrup. Matr.nr. 6c Solrød By, Solrød. Læs mere

Høring af afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for en del af Solrød Erhvervskile

14. juni 2024 | Solrød Kommune sender hermed afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for en del af Solrød Erhvervskile i høring i perioden fra den 14. juni til og med den 8. juli 2024. Læs mere

Deltag i workshop om land og by

7. juni 2024 | Solrød Kommune skal i gang med at revidere kommuneplanen, som er byrådets overordnede plan for, hvordan kommunens arealer kan disponeres og udvikles. Byrådet ønsker mere dialog, inden de politiske drøftelser sættes i gang. Læs mere

Tilladelse til krydsning af Møllebækken med fiberledning

8. maj 2024 | Solrød Kommune har den 8. maj 2024 givet tilladelse til at krydse Møllebækken med en fiberledning. Tilladelsen er givet i henhold til Vandløbsloven. Læs mere

Referat fra dialogmøde om byudvikling på Jersie Stationsplads

6. maj 2024 | Solrød Kommune afholdt dialogmøde om byudvikling på Jersie Stationsplads den 22. april 2024 i Solrød Idrætscenter, Hal B. Du kan læse referatet fra mødet her. Læs mere

Lokalplan for Den Lille Gade 2 vedtaget

15. april 2024 | Kultur- og naturudvalget vedtog den 8. april 2024 lokalplan 391.13 for Den Lille Gade 2. Læs mere

Dialog om byudvikling på Jersie Stationsplads

2. april 2024 | Solrød Kommune inviterer til dialog om byudviklingen på Jersie Stationsplads. Fra den 4. april til og med den 8. maj 2024 har du mulighed for at komme med input og bemærkninger. Læs mere

Høring af udkast til VVM-tilladelse og miljøkonsekvensrapport for Solrød Erhvervskile, Fase 2

18. marts 2024 | Høring af udkast til § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) og miljøkonsekvensrapport for Solrød Erhvervskile er forlænget til den 11. juni 2024. Læs mere

Dispensation til oprensning af vandhul i Trylleskov Strand

6. marts 2024 | Solrød Kommune meddeler d. 6. marts 2024 dispensation til oprensning af vandhul i Trylleskov Strand. Læs mere

Lokalplan og kommuneplantillæg for Cordozasvinget Nord vedtaget

14. februar 2024 | Byrådet vedtog den 30. januar 2024 lokalplan 416.2 for Boliger på Cordozasvinget Nord med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7. Læs mere