Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Dispensation til oprensning af vandhul og afgræsning af eng

24. januar 2020 | Bakkegårdsvej 2, 2690 Karlslunde Læs mere

Solrød Bioenergi A/S: Indkaldelse af idéer og forslag

20. januar 2020 | Høring af offentlighed og berørte myndigheder. Læs mere

VVM-afgørelse vedr. etablering af fjernvarmeledning fra CP Kelco, Lille Skensved

14. januar 2020 | Til Naurbjerg, Kirke Skensved og det sydlige Havdrup. Læs mere

Etablering af ny reaktortank 3 på Solrød Biogas A/S

6. januar 2020 | Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 3. januar 2020 landzonetilladelse til etablering af et kvindekrisecenter til op til seks kvinder

3. januar 2020 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 15e Karlstrup By, Karlstrup beliggende på Møllesvinget 6, 2680 Solrød Strand. Læs mere

Lokalplan for Solrød Erhvervskile er nu vedtaget

18. december 2019 | Byrådet vedtog den 16. december 2019 lokalplan 702.1 for Solrød Erhvervskile i sin endelige udformning med tilhørende miljørapport, sammenfattende redegørelse, udbygningsaftale mv. Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere

Sundhedspolitik i høring

28. maj 2018 | Udkastet til en ny sundhedspolitik for Solrød Kommune er lige nu i bred høring. Læs mere