Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Solrød Kommune meddeler landzonetilladelse til en ridebane.

3. maj 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 9a Havdrup By, Havdrup beliggende på Lille Havdrupvej 1, 4622 Havdrup. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 28. april 2021 landzonetilladelse til oplag, teltbygning, parkeringsplads, jordvold samt på- og aflæsningsplads

28. april 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 4a Havdrup By, Havdrup beliggende på Hastrupvej 2 og 2a, 4622 Havdrup Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 28. april 2021 landzonetilladelse til et regnvandsbassin

28. april 2021 | Landzonetilladelsen vedrører matr. nr. 4a Havdrup By, Havdrup beliggende på Hastrupvej 2 og 2a, 4622 Havdrup. Læs mere

Solrød Erhvervskile, Fase 2 - Afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport

23. april 2021 | Bygherre i Solrød Erhvervskile skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med Fase 2, området nord for Åsvej. Derfor sendes afgrænsningsnotat nu i høring. Læs mere

Afgørelse om kystsikring i område A øst for Strandvejen

22. marts 2021 | Byrådet har mandag den 22. marts 2021 endeligt godkendt ansøgning om projektet til etablering af kystsikring med tilhørende fordeling af udgifter i område A øst for Strandvejen. Læs mere

Høring af Forslag til Risikostyringsplan, anden planperiode 2022-2027

22. marts 2021 | Byrådet i Solrød Kommune har d. 22. marts 2021 godkendt forslag til ”Risikostyringsplan for stormflod, 2022-2027” til offentliggørelse. Forslaget erstatter risikostyringsplanen fra første planperiode 2016-2021. Forslaget er i h... Læs mere

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

26. januar 2021 | Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport Læs mere

Offentliggørelse af lokalplanforslag for boliger nord for Havdrup Skole

21. januar 2021 | Hermed offentliggøres forslag til lokalplan 225.1 for boliger nord for Havdrup Skole med tilhørende Tillæg nr. 12 til kommuneplan 2017. Høringsperioden er 8 uger fra den 21. januar til den 17. marts 2021. Læs mere

Solrød Kommunes vurdering af to skovrejsningsprojekter på Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved

21. september 2020 | De to nye skove etableres på matr. nr. 13a Jersie By, Jersie beliggende ved Åmarken 2 og 4, 4623 Lille Skensved. Læs mere

Solrød Kommune meddeler pr. 20. april 2020 landzonetilladelse til terrænreguleringer på matr. nr. 14hq Jersie By, Jersie

20. april 2020 | Terrænændringerne vedrører etableringen af en vejadgang til Solrød Erhvervskile. Læs mere