Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Dispensation til ændring i tilstanden inden for fortidsmindebeskyttelseslinje - bro.

19. maj 2023 | Dispensationen vedrører beskyttet fortidsminde. Læs mere

Tilladelse til regulering af Karlstrup Mosebæk st. 1455-1495

17. maj 2023 | Solrød Kommune meddeler d. 17. maj 2023 tilladelse til regulering af Karlstrup Mosebæk st. 1455-1495 Læs mere

Tilladelse til renovering af bro nr. 55 over Møllebækken, Tåstrupvej-Karlslunde Landevej

16. maj 2023 | Solrød Kommune og Greve Kommune meddeler den 16. maj 2023 tilladelse til renovering af bro nr. 55 over Karlstrup Møllebæk (Møllebækken), Tåstrupvej/Karlslunde Landevej, st. 2757 - 2770. Læs mere

Dispensation til opsætning af læskur til heste på det sydlige hedeareal ved Trylleskoven

11. maj 2023 | Dispensationerne vedrører beskyttet natur og skovbyggelinjen Læs mere

Tilladelse til restaurering af Karlstrup Møllebæk st. 0-2320

11. maj 2023 | Solrød Kommune meddeler d. 11. maj 2023 tilladelse til restaurering af Karlstrup Møllebæk (Møllebækken) st. 0-2320 Læs mere

Dispensation til slåning af arealer ved Staunings Ø lagunen

10. maj 2023 | Formålet er at bekæmpe invasive arter og at fremme af strandengsvegetation. Læs mere

Afgørelse om ikke VVM pligt af restaurering af Møllebækken

10. maj 2023 | Som led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Projektet strækker sig over ca. 2,3 km. og vedrører Karlstrup Møllebæk (Møllebækken). Vandområd... Læs mere

Kommuneplantillæg vedtaget for Solrød Strandvej øst for Solrød Center

3. maj 2023 | Byrådet vedtog den 26. april 2023 tillæg nr. 3 til Solrød Kommuneplan 2021 med en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanen blev ikke vedtaget, men forventes at komme i ny høring med en række ændringer. Læs mere

Solrød Erhvervskile - Høring af § 25 tilladelse og miljøkonsekvensrapport

2. maj 2023 | Solrød Kommune modtog i 2021 en ansøgning om etablering af et transport- og logistikcenter i erhvervskilen, Traneholmvej. Denne høring er en høring af Solrød Kommunes foreløbige afgørelse om en tilladelse til opførsel af et tr... Læs mere

Høring af udkast til reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

4. april 2023 | Byrådet i Solrød Kommune har den 29. marts 2023 godkendt de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug til høring hos berørte grund-og ledningsejere. Forslaget er i høring fra mandag den 3. april 2023 til fredag den. 5 ma... Læs mere