Vederlag

Byrådsmedlemmerne i Solrød Kommune modtager vederlag for at sidde i byrådet og udvalg.

De 18 byrådsmedlemmer – udover borgmesteren – modtager et lovpligtigt vederlag på 8.671,08 kr. pr. måned. Medlemmer, som har børn under 10 år, får derudover 1.341,62 kr. pr. måned.

Derudover har byrådet besluttet, at udvalgsmedlemmerne modtager et vederlag på 4.069,06 kr. pr. måned pr. medlem pr. udvalg. Det svarer til i alt 126 pct. af borgmestervederlaget. Solrød Kommunes udvalgsformænd modtager i dag samlet vederlag svarende til 94,5 pct. af borgmestervederlaget. 

Borgmesteren modtager et særskilt vederlag, som er fastsat til 77.505,58 kr. pr. måned, som er fastsat på basis af befolkningstallet.

Oversigt over vederlag for at sidde i byrådet og i udvalg. Tabellen skal læses vandret fra venstre række mod højre.
Vederlagkr. pr. årberegningmax i følge loven
Byrådsvederlag 104.052   Lovbestemt
Tillægsvederlag, børn under 10 år 16.099   Lovbestemt
Udvalgsvederlag pr. medlem pr. udvalg 48.828 5,25 pct. af borgmestervederlaget  

Borgmester

930.067    
1. Viceborgmester 46.503 5 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. Familie- og uddannelsesudvalget 148.810 16 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. Kultur- og naturudvalget 186.013 20 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. Social-, ældre-, og sundhedsudvalget 148.810 16 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. børn- og ungeudvalget 46.503 5,0 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. folkeoplysningsudvalget 23.251 2,5 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Medlem af børn- og ungeudvalget 9.300 1,0 pct. af borgmestervederlaget  

De samlede vederlag kan i henhold til vederlagsbekendtgørelsen maximalt udgøre 235 pct. af borgmestervederlaget (excl. vederlag til 1. Viceborgmester).

De samlede vederlag i Solrød Kommune udgør 186,5 pct. af borgmestervederlaget (excl. vederlag til 1. Viceborgmester).

Vederlag for bestyrelsesposter i selskaber

Byrådet udpeger byrådsmedlemmer til forskellige bestyrelsesposter mv. i kommunale sammenslutninger og selskaber.

Her kan du se størrelsen på de vederlag, der knytter sig til de forskellige poster:

Offentliggørelse af vederlag til byrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelsesarbejde 2023.

Alle vederlag beskattes som almindelig A-skat.

Siden er sidst ændret: 21-03-2024 Til top