Vederlag

Byrådsmedlemmerne i Solrød Kommune modtager vederlag for at sidde i byrådet og udvalg.

De 18 byrådsmedlemmer – udover borgmesteren – modtager et lovpligtigt vederlag på 8.223,92 kr. pr. måned. Medlemmer, som har børn under 10 år, får derudover 1.272,43 kr. pr. måned.

Derudover har byrådet besluttet, at udvalgsmedlemmerne modtager et vederlag på 3.871,72 kr. pr. måned pr. medlem pr. udvalg. Det svarer til i alt 126 pct. af borgmestervederlaget. Solrød Kommunes udvalgsformænd modtager i dag samlet vederlag svarende til 94,5 pct. af borgmestervederlaget. 

Borgmesteren modtager et særskilt vederlag, som er fastsat til 73.747,33 kr. pr. måned, som er fastsat på basis af befolkningstallet.

Oversigt over vederlag for at sidde i byrådet og i udvalg. Tabellen skal læses vandret fra venstre række mod højre.
Vederlagkr. pr. årberegningmax i følge loven
Byrådsvederlag 100.657   Lovbestemt
Tillægsvederlag, børn under 10 år 15.574   Lovbestemt
Udvalgsvederlag pr. medlem pr. udvalg 47.395 5,25 pct. af borgmestervederlaget  

Borgmester

902.773    
1. Viceborgmester 90.277 10 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. Familie- og uddannelsesudvalget 148.958 16,5 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. Kultur-, idræts- og fritidsudvalg 148.958 16,5 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. Natur-, klima og planudvalg 148.958 16,5 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. Social-, ældre-, og sundhedsudvalget 148.958 16,5 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. børn- og ungeudvalget 45.139 5,0 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. folkeoplysningsudvalget 22.569 2,5 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Medlem af børn- og ungeudvalget 9.028 1,0 pct. af borgmestervederlaget  

De samlede vederlag kan i henhold til vederlagsbekendtgørelsen maximalt udgøre 235 pct. af borgmestervederlaget (excl. vederlag til 1. Viceborgmester).

De samlede vederlag i Solrød Kommune udgør 200,5 pct. af borgmestervederlaget (excl. vederlag til 1. Viceborgmester).

Vederlag for bestyrelsesposter i selskaber

Byrådet udpeger byrådsmedlemmer til forskellige bestyrelsesposter mv. i kommunale sammenslutninger og selskaber.

Her kan du se størrelsen på de vederlag, der knytter sig til de forskellige poster:

Offentliggørelse af vederlag til byrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelsesarbejde 2021

Alle vederlag beskattes som almindelig A-skat.

Siden er sidst ændret: 04-01-2023 Til top