Vederlag

Byrådsmedlemmerne i Solrød Kommune modtager vederlag for at sidde i byrådet og udvalg.

De 18 byrådsmedlemmer – udover borgmesteren – modtager et lovpligtigt vederlag på 8.223,92 kr. pr. måned. Medlemmer, som har børn under 10 år, får derudover 1.272,43 kr. pr. måned.

Derudover har Byrådet besluttet, at udvalgsmedlemmerne modtager et vederlag på 3.871,72 kr. pr. måned pr. medlem pr. udvalg. Det svarer til i alt 94,5 pct. af borgmestervederlaget. Solrød Kommunes udvalgsformænd modtager i dag samlet vederlag svarende til 49,8 pct. af borgmestervederlaget. 

Borgmesteren modtager et særskilt vederlag, som er fastsat til 73.747,33 kr. pr. måned, som er fastsat på basis af befolkningstallet.

Oversigt over vederlag for at sidde i byrådet og i udvalg. Tabellen skal læses vandret fra venstre række mod højre.
Vederlagkr. pr. årberegningmax i følge loven
Byrådsvederlag 98.687   Lovbestemt
Tillægsvederlag, børn under 10 år 15.269   Lovbestemt
Udvalgsvederlag pr. medlem pr. udvalg 46.460 5,25 pct. af borgmestervederlaget  

Borgmester

884.968    
1. Viceborgmester 88.469 10 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. familie- og uddannelsesudvalget 202.657 22,9 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. social-, sundheds-, og fritidsudvalget 202.657 22,9 pct. af borgmestervederlaget 40 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. børn- og ungeudvalget 44.248 5,0 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Fmd. folkeoplysningsudvalget 22.124 2,5 pct. af borgmestervederlaget 10 pct. af borgmestervederlaget
Medlem af børn- og ungeudvalget 8.849 1,0 pct. af borgmestervederlaget  

De samlede vederlag kan i henhold til vederlagsbekendtgørelsen maximalt udgøre 235 pct. af borgmestervederlaget (excl. vederlag til 1. Viceborgmester).

De samlede vederlag i Solrød Kommune udgør 148,8 pct. af borgmestervederlaget (excl. vederlag til 1. Viceborgmester).

Vederlag for bestyrelsesposter i selskaber

Byrådet udpeger byrådsmedlemmer til forskellige bestyrelsesposter mv. i kommunale sammenslutninger og selskaber.

Her kan du se størrelsen på de vederlag, der knytter sig til de forskellige poster:

Offentliggørelse af vederlag til byrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelsesarbejde 2020

Alle vederlag beskattes som almindelig A-skat.

Siden er sidst ændret: 03-05-2021 Til top