Udvalgenes mødeplan

Udvalgene holder som udgangspunkt møde en gang om måneden.

Dagsordenen til møderne er tilgængelig tre hverdage før møderne her.

Referat af møderne er tilgængelige senest to hverdage efter møderne her.

Du har også mulighed for at læse en printet version af dagsordenen i Borgerservice på Solrød Rådhus, på Solrød Bibliotek og Kulturhus samt på Havdrup Bibliotekspunkt.

Siden er sidst ændret: 19-12-2022 Til top