Udvalg

Solrød Kommune har tre udvalg.

En del af det politiske arbejde er uddelegeret til disse udvalg. Mange sager begynder i udvalgene, der behandler sager og anbefaler beslutninger, som byrådet herefter godkender eller afviser.
Udvalgene holder som udgangspunkt møde en gang om måneden.

Se udvalgenes mødeplan

Siden er sidst ændret: 26-01-2021 Til top