Udvalg

Solrød Kommune har fire udvalg.

En del af det politiske arbejde er uddelegeret til disse udvalg. Mange sager begynder i udvalgene, der behandler sager og anbefaler beslutninger, som byrådet herefter godkender eller afviser.
Udvalgene holder som udgangspunkt møde en gang om måneden.

Se udvalgenes mødeplan.

Siden er sidst ændret: 02-01-2024 Til top