Tilskud til politisk arbejde

Kandidatlister, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017 i Solrød Kommune, og har opnået mindst 100 stemmer ved valget, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årene 2018-2021.

Der er pr. 1. juli 2017 kommet nye regler på partistøtteområdet, som indebærer øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier mv. De ændrede regler i partistøtteloven er indarbejdet i den ansøgningsformular, der skal benyttes af kandidatlisterne.

Offentliggørelse

Med ændringerne i partistøtteloven har byrådet pligt til at offentligøre de bilag til ansøgninger, hvor kandidatlisten har afgivet erklæring om private og anonyme tilskud.

Bilagene offentliggøres særskilt for hvert parti herunder, efterhånden som Solrød Kommune modtager dem fra kandidatlisterne:

2020:

2019:

2018:

 

Blanket: Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2020 - Klik hér

Siden er sidst ændret: 10-09-2020 Til top