Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2021 i Solrød Kommune, har, jf. ændringerne af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024, ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årene 2024-2025, hvis kandidatlisten enten opnåede repræsentation i byrådet eller modtog mindst 550 stemmer ved valget.

ANSØGNING OG VEJLEDNING

Ansøgningsskema om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven skal udfyldes. Ansøgningsskema inkl. vejledning findes ved at klikke her. Ansøgningen indgives til Solrød Kommune ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

Ansøgningsskemaet findes også som digital selvbetjeningsløsning på borger.dk. Du kan tilgå ansøgningsskemaet her

OFFENTLIGGØRELSE

Den 1. juli 2017 kom der nye regler på partistøtteområdet, som indebærer øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier mv. De ændrede regler i partistøtteloven er indarbejdet i den ansøgningsformular, der skal benyttes af kandidatlisterne.

Med ændringerne i partistøtteloven har byrådet pligt til at offentligøre de bilag til ansøgninger, hvor kandidatlisten har afgivet erklæring om private og anonyme tilskud.

Bilagene offentliggøres særskilt for hvert parti herunder, efterhånden som Solrød Kommune modtager dem fra kandidatlisterne: 

2024:

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

 

Siden er sidst ændret: 23-04-2024 Til top