Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Kandidatlister, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017 i Solrød Kommune, og har opnået mindst 100 stemmer ved valget, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årene 2018-2021.

ANSØGNING OG VEJLEDNING

Ansøgningsskema om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven skal udfyldes. Ansøgningsskema inkl. vejledning findes ved at klikke hér.   

Ansøgningsskemaet findes også som digital selvbetjeningsløsning på borger.dk. Du kan tilgå ansøgningsskemaet her. 

Ansøgningen indgives til Solrød Kommune ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

OFFENTLIGGØRELSE

Der er pr. 1. juli 2017 kommet nye regler på partistøtteområdet, som indebærer øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier mv. De ændrede regler i partistøtteloven er indarbejdet i den ansøgningsformular, der skal benyttes af kandidatlisterne.

Med ændringerne i partistøtteloven har byrådet pligt til at offentligøre de bilag til ansøgninger, hvor kandidatlisten har afgivet erklæring om private og anonyme tilskud.

Bilagene offentliggøres særskilt for hvert parti herunder, efterhånden som Solrød Kommune modtager dem fra kandidatlisterne:

 

2021:

Liberal Alliance - bilag til ansøgning
Nye Borgerlige - bilag til ansøgning
Dansk Folkeparti - bilag til ansøgning
Socialdemokratiet - bilag til ansøgning
Radikale Venstre - bilag til ansøgning
Det Konservative Folkeparti - bilag til ansøgning
Socialistisk Folkeparti - bilag til ansøgning
HavdrupListen - bilag til ansøgning
Venstre - bilag til ansøgning

2020:

2019:

2018:

 

Siden er sidst ændret: 06-10-2021 Til top