Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 11. oktober 2023

Her kan du læse om, at et stort flertal af byrådet har vedtaget budgettet for 2024-2027. Du kan også læse om, at Solrød Kommune har fået en helt ny kultur-, idræts- og fritidspolitik, og at helhedsplanen for Havdrup nu bliver sendt til debat. Sidst - men ikke mindst - kan du læse om, at byrådet nu tager de indledende skridt til udvikling af området øst for Jersie Station.

Et stort flertal har vedtaget Budget 2024-2027 for Solrød Kommune

En ansvarlig og stabil økonomi med mulighed for fortsat udvikling og vækst i Solrød Kommune er fundamentet for den budgetaftale, et flertal af Solrød Byråd har vedtaget på byrådsmødet den 11. oktober.

’Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer’. Det er præmissen for det budget for 2024-2027, som et flertal af byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Lil Lyrstrand har vedtaget ved 2. behandlingen af budgettet på byrådsmødet den 11. oktober 2023. Socialdemokraterne stemte blankt.

”Alt i alt er det en rigtig god budgetaftale, som sikrer en langsigtet og ansvarlig økonomi og samtidig skaber et godt og stabilt udgangspunkt for den fremtidige udvikling af kommunen og for en god hverdag for både borgere, medarbejdere og erhvervsliv i vores kommune,” siger borgmester Emil Blücher og fortsætter:

”Det har været vigtigt for hele byrådet at lytte til både borgere og medarbejder i budgetprocessen, og vi har fået rigtig mange værdifulde input. Budgettet er baseret på de mange input, og det gør, at det sætter en både langsigtet og realistisk retning for Solrød Kommune. Vi har været helt nede i detaljen og taget de svære beslutninger nu for at forsøge at undgå, at vi skal ud i tilbagevendende sparerunder år efter år med al den usikkerhed, det medfører. Det er ingen tvivl om, at det har været en vanskelig øvelse, og vi kan naturligvis ikke spare så mange penge, uden at det kommer til at kunne mærkes. Men vi er trods alt lykkedes med god budgetaftale med relativt skånsomme besparelser, som tager hensyn til både vores gode daginstitutioner, velfungerende skolevæsen og værdige ældrepleje. På hele byrådets vegne vil jeg også gerne sige et stort tak til de mange borgere og medarbejdere, der er kommet med input i budgetprocessen.”

Budgetaftalen indeholder bl.a.:

 • Et skattestop fra og med 2025
 • Et opgaveudvalg for trafikstøj
 • Klippekortordningen på ældreområdet videreføres
 • En udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet med fokus på permanente, bæredygtige løsninger frem for hurtige, midlertidige løsninger
 • Egenbetalingen på SFO-pladser holdes på 70 procent i 2024
 • En udvidelse af Plejecenter Christians Have
 • Muligheden for at etablere en privat daginstitution i forbindelse med det planlagte friplejehjem i Havdrup
 • Et fast byggesagsgebyr på 1.000 kr.

Tilfredshed trods svære besparelser

Hos partierne bag budgetaftalen er der tilfredshed med det budget, der nu er blevet vedtaget, trods de svære besparelser, parterne har været nødt til at finde.

”Det Konservative Folkeparti er efter omstændighederne meget tilfredse med det budget, som blev vedtaget onsdag aften. Der er mange konservative ønsker med i aftalen, men særligt er vi glade for at kunne bevare klippekortet for Solrøds ældre borgere og for at kunne tilbyde deltidspladser til børnefamilierne, præcist som vi lovede at arbejde for i valgkampen. Det leverer vi nu på, og det takker vi aftalens parter for,” siger Jan Færch (C).

”Vi har haft mange ønsker til budgetaftalen både, når det gælder den nære velfærd, om borgerinddragelse, om at arbejde for borgernes sundhed og ikke mindst om en ansvarlig økonomi, hvor vi ikke sparer borgernes penge op. Alt det er vi lykkedes med på trods af, at vi også står foran besparelser,” siger Christian Nyholm (H).

”I et svært budgetår er jeg tilfreds med, at vi trods store besparelser samlet lander et ansvarligt og relativt nænsomt budget. Det vil kunne mærkes, men jeg havde frygtet det værre, da vi bad om et katalog med reduktionsforslag. Derudover er jeg glad for, at der fortsat er fokus på renovering af Havdrup SFO, der har et større vedligeholdelsesefterslæb, og at både trafiksikkerhed og sikre skoleveje i og omkring Havdrup er kommet med i aftalen,” siger Christian Vang (L).

”I Dansk Folkeparti har vi besluttet at være med i årets budgetaftale. Meget kunne have været bedre, men vi valgte at være med, fordi der trods alt er fælles fodslag på flere fronter. Selvfølgelig fik vi ikke indfriet vores ønskeseddel, men vi er tilfredse med, at vi bl.a. har kunnet bevare klippekortene til de ældre, tilskud til 10. klasses efterskole for unge, og at Solrød FC kan få et længe ventet, nyt klubhus. Herudover er det positivt med øget fokus på trafiksikkerheden i Havdrup,” siger Brian Mørch (O).

”Venstre har været med i alle budgetaftaler siden 1970. Derfor ved vi, at man må samarbejde konstruktivt for at få indflydelse. Og stor indflydelse har vi fået. Vi har prioriteret børn, familier, seniorer, den grønne omstilling med bæredygtige indkøb og en massiv satsning på solceller på kommunale tage inspireret af vores ambitiøse klimaplan. Vi glæder os til sammen at føre aftalen ud i livet til borgernes fælles bedste,” siger Niels Hörup (V).

Ekstraordinære engangsindtægter skaber ”engangs-muligheder”

Der er i budgetaftalen desuden sat et større mio. beløb af til anlægsudgifter og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Det er penge, det er muligt at gøre brug af, fordi Solrød Kommune får ekstraordinære engangsindtægter i både 2025 og 2026.

Pengene er såkaldte efterreguleringer, der skyldes, at kommunen forudså borgernes indkomster under coronapandemien til at være lavere, end de reelt viste sig at være. Borgerne har kort sagt tjent mere end, hvad kommunen forudsagde, og det betyder, at kommunen nu får efterreguleringer.

”Det er naturligvis virkelig rare penge, men det er ikke penge, vi kan regne med i driften af kommunen, fordi det er penge, vi kun får én gang. Hvis vi regnede dem med i driften, ville vi skubbe regningen foran os, og det giver ikke mening. Men det giver til gengæld rigtig god mening at bruge pengene på engangsudgifter i forbindelse med anlæg af fx en ny daginstitution og det store efterslæb, der er på vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Det giver både bedre faciliteter til borgerne og sparer os for endnu større regninger på sigt,” siger borgmesteren.  

Fakta

Et flertal i byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Lil Lyrstrand har vedtaget budgettet for Solrød Kommune for 2024-2027. Socialdemokraterne stemte blankt.

Hele budgetaftalen kan ses på www.solrod.dk/politik/budget

 

 

 

”Frivillighed – for alle og med alle” og syv andre indsatsområder er omdrejningspunktet i ny kultur-, idræts- og fritidspolitik

Solrød Kommune har fået en ny kultur-, idræts- og fritidspolitik. I den nye politik er der beskrevet otte indsatsområder, som hver især har tre fremtidige prioriteringer under sig.

”Vi vil prioritere at skabe mulighed for et nemt og ubureaukratisk samarbejde”, ”vi vil prioritere større bredde i kulturtilbuddet”, og ”vi vil prioritere at gøre kommunens natur tilgængelig, så flere borgere får muligheder for at være aktiv i naturen.”

Det er blot tre eksempler på de konkrete prioriteringer inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet, som der nu sættes ord på i Solrød Kommunes nye kultur-, idræts- og fritidspolitik. Den nye politik skal blandt andet være med til fortsat at understøtte udviklingen af nye, attraktive aktiviteter og tiltag, ligesom det er ambitionen at skabe de bedste rammer for fritidsliv, frivillige og foreninger. Ambitionerne er i den nye politik beskrevet under otte centrale indsatsområder, der altså alle hver især har tre konkrete prioriteringer under sig.

”Vi har så meget, vi gerne vil prioritere på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Derfor bærer den her nye politik præg af, hvor ambitiøse og engagerede vi alle sammen er i arbejdet for at skabe de bedste rammer her i Solrød Kommune inden for de her områder. Vi har med andre ord i samspil med borgerne forsøgt med den nye politik at sætte ord på de mest centrale indsatsområder og samtidig de vigtigste prioriteringer fremover under hvert af indsatsområderne. De prioriteringer skal der nu laves en handlingsplan for hver især, så vi sikrer, at vi får sat handling bag ordene,” siger formand for kultur-, idræts- og fritidsudvalget Morten Scheelsbeck.

De otte centrale indsatsområder i den nye kultur-, idræts- og fritidspolitik er:

1. Solrød udvikler vi sammen

2. Kloge og fleksible kvadratmeter

3. Frivillighed - for alle og med alle

4. Idræt for alle - gennem hele livet

5. Kultur - mangfoldighed og muligheder

6. Folkeoplysning hele livet

7. Biblioteket for alle - bogstaveligt talt

8. Natur og udeliv - til lands og til vands

Inddragelse af borgerne er vigtig

Indsatsområderne er blevet til på baggrund af en række dialog- og temamøder med foreninger og borgere, ligesom borgernes input fra Solsiden under høringsperioden også er inddraget i arbejdet med den nye politik.

”Det har været meget vigtigt for os at inddrage alle vores aktive borgere i processen med at skabe en ny kultur-, idræts- og fritidspolitik. Det er jo dem, der hver dag lever i og med de rammer, vi sætter. Derfor er den nye politik lavet med og for borgerne og foreningerne, så vi i fællesskab opnår det stærke kultur-, idræts- og fritidsliv, der er afgørende for, at vi sammen kan skabe det bedste sted at leve og bo i Solrød Kommune,” siger Morten Scheelsbeck.

Du kan læse alle prioriteringerne under hvert indsatsområde og resten af den nye kultur-, idræts- og fritidspolitik på www.solrod.dk.

Fakta

Den nye kultur-, idræts- og fritidspolitik blev godkendt af et enigt byråd på byrådsmødet den 11. oktober 2023. Det var Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, der på deres udvalgsmøde den 26. september 2022 besluttede, at der skulle formuleres en ny kultur-, idræts- og fritidspolitik i Solrød Kommune.

 

 

Her er planerne for Havdrups udvikling: Helhedsplan sendes til debat 

Havdrup – en by til alle livets faser. Sådan lyder visionen i udkastet til den nye helhedsplan for Havdrup by, som byrådet nu sender til debat fra den 26. oktober til den 30. november. Der afholdes borgermøde om helhedsplanen den 6. november.

Hvordan skal Havdrup udvikle sig fremover, og hvordan kan man sikre, at udviklingen sker på baggrund af den særlige kultur, karakteristika, identitet og ånd, der definerer den attraktive stationsby? Det har opgaveudvalget for Havdrup Helhedsplan i samarbejde med byens borgere undersøgt og arbejdet med siden juni sidste år.

Resultatet er et udkast til en helhedsplan, der er rundet af borgernes ønsker og visioner for Havdrup med udviklingsperspektiver på både kort og lang sigt. Byrådet sender nu helhedsplanen til debat fra den 26. oktober til den 30. november og inviterer til borgermøde den 6. november på Havdrup Skole.

”Udkastet til helhedsplanen hviler på Havdrupborgernes holdninger, idéer og visioner. Det er det, der gør helhedsplanen værdifuld, og det var den slags forankring i byens borgere og identitet, byrådet ønskede, da vi satte gang i arbejdet med helhedsplanen. Der er skabt en solid helhedsplan med en tilpas blanding af konkrete ønsker og visioner, som kan danne grundlag for Havdrups fremtidige udvikling. Nu er jeg spændt på at læse høringssvarene og på, om borgerne vurderer, at helhedsplanen rammer plet,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Også formand for opgaveudvalget, Havdrupborger Bo C. Christiansen, ser frem til andre borgeres reaktioner på helhedsplanen.

"De mange input og bidrag, vi har fået fra borgerne i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen, synes jeg er blevet til rigtigt gode anbefalinger. De er både anvendelige nu og her og på længere sigt. Det er anbefalinger, som jeg tror og håber på, at borgerne også kan se sig selv i. Samtidig er det anbefalinger, som jeg glæder mig til at se blive anvendt i det politiske system, og som med tiden gerne skulle kunne ses i kommuneplanlægningen," siger Bo C. Christiansen.

Glæden ved Havdrup har skabt visionen

Den overordnede vision for helhedsplanen er ”Havdrup – en by til alle livets faser”, som afspejler borgernes glæde ved at bo i Havdrup og samtidig deres ønske om at blive boende. Helhedsplanen udpeger derfor bl.a. også behovet for flere små og mellemstore boliger i byen samtidig med, at den definerer et ønske om bedre adgang til naturen og flere grønne områder.

På baggrund af workshops og borgermøder fokuserer helhedsplanen på fem overordnede temaer, og ud fra de temaer kommer helhedsplanen med anbefalinger til ni konkrete emner, som opgaveudvalget efter input fra byens borgere har defineret som centrale for Havdrups udvikling. De er:

 • Tilgængelig natur
 • Nye grønne områder
 • Byrum og biler
 • Mødesteder til bebyggelse
 • Mødesteder for Havdrup
 • Sammenhængende stier
 • Boligudvikling i Havdrup
 • Rækkefølge for boligudvikling
 • Placering af friplejehjem

Her kan du se hele helhedsplanen

Helhedsplanen for Havdrup By kan ses på www.solrod.dk under dagsorden/referat for byrådsmødet den 11. oktober 2023 og under ’Høringer og afgørelser’. På denne side kommer der også nærmere information om det kommende borgermøde om helhedsplanen.

Fakta

På byrådsmødet den 11. oktober 2023 besluttede byrådet at sende udkastet til en helhedsplan for Havdrup By til debat. Ønsket om en helhedsplan for Havdrup har grobund i konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i 2021 mellem Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Havdruplisten. Et enigt byråd besluttede på den baggrund i sommeren 2022 at nedsætte et opgaveudvalg bestående af både byrådsmedlemmer og borgere, der skulle udarbejde et forslag til en helhedsplan for Havdrup By.

Helhedsplanen er ikke juridisk bindende for Solrød Kommune, som eksempelvis en lokalplan eller et kommuneplantillæg er. Helhedsplanen fastlægger en vision og nogle anbefalinger for den langsigtede udvikling af Havdrup, som kan indarbejdes i fremtidige projekter i Havdrup.

 

 

Byudvikling er på trapperne ved Jersie Station

Nu tager byrådet de indledende skridt til udvikling af området øst for Jersie Station.

Senioregnede boliger og flere indkøbsmuligheder inklusiv parkeringspladser – også til pendlere.

Disse emner står på byrådets ønskeliste, når det gælder mulighederne for byudvikling af området ved Jersie Station, og nu har byrådet sat gang i en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for at opfylde byrådets ønsker.

”Området omkring Jersie Station har potentiale til meget mere end blot en stor parkeringsplads. Vi har mangel på senioregnede boliger i Solrød Kommune, og det vil give virkelig god mening at opføre dem så tæt på en station – særligt, hvis det også er muligt at etablere en dagligvarebutik. Jeg er spændt på at se, hvilke muligheder forundersøgelsen viser, vi har,” siger borgmester Emil Blücher. 

Solrød Kommune har allerede foretaget de indledende undersøgelser – bl.a. parkeringstællinger – og er nu klar til de videre undersøgelser som fx støjforhold, markedsanalyse, volumenstudie og ideudvikling.

Byudviklingen af området omkring Jersie Station kan også påvirke et andet populært område nær stationen. Planen er nemlig at sælge den kommunale del af området til en privat investor, og en del af den eventuelle salgsindtægt, der kommer ud af det, har byrådet i forbindelse med budget 2023-2026 øremærket til en forskønnelse af det grønne område foran “kælkebakken”.

Fakta

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 11. oktober 2023 at bruge 500.000 kr. til at sætte gang i en forundersøgelse af mulighederne for byudvikling ved Jersie Station. Beslutningen om at udvikle området har grobund i budgettet for 2023-2026, hvor byrådet vedtog, at mulighederne for byudvikling skulle undersøges.