Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 28. februar 2023

Her kan du læse om, at byrådet nu har sat penge af til første fase af et meget stort og ambitiøst naturprojekt. Du kan også læse om, at byrådet har taget første skridt til en udbygning af Munkekærskolen og om, at byrådet nu har sat rammerne for det areal, hvor et padelcenter skal opføres af en privat investor, og at grunden nu kan sendes i udbud.

Stort og ambitiøst naturprojekt rykker nu nærmere

Mere biodiversitet, beskyttelse af drikkevandet, mere skov, mindre CO2-udledning og en fornuftlig løsning for landmændene. Det ønskede store naturprojekt langs med Solrød Bæk er en gevinst på mange fronter, og nu har byrådet taget næste skridt mod en realisering af projektet.

Fra landbrugsjord til vild natur, der er tilgængelig for borgerne. Det er hovedoverskriften på et omfangsrigt naturprojekt, som Solrød Kommune i samarbejde med både lokale landmænd og lodsejere, flere forsyningsvirksomheder og Naturstyrelsen har arbejdet på siden 2021. 

Og nu rykker drømmen om endnu mere vild natur endnu et skridt nærmere en realitet. Byrådet har nemlig frigivet 1 mio. kr. til næste fase af projektet.

”Det er et helt fantastisk, men også kompliceret projekt, fordi der er så mange forskellige aktører, der skal spille sammen, og mange ting, der skal gå i hak. Men hvis det hele lykkes, vil det være et rent win-win projekt.  Vi vil få endnu mere biodiversitet, beskytte drikkevandet, sikre klimatilpasning, reducere CO2-udledning, få mere skov, og de lokale landmænd og lodsejere får nogle bedre muligheder med en del af deres jord, hvor mulighederne ellers var begrænsede. Og så kommer der endda en dejlig natursti, der binder Havdrup og Solrød sammen,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

For at projektet kan lade sig gøre, skal alle samarbejdsparter godkende detaljerne i projektet, og det sker efter planen i marts måned. Samtidig skal lokale landmænd og lodsejere frigive og ombytte arealer langs med Solrød Bæk. Arealerne er udpeget til særligt beskyttede områder, hvor der indvindes drikkevand. I stedet for landsbrugsjord skal arealerne omdannes fra dyrkede marker til et skov-, eng- og moseområde med vild natur.

Projektet er delt i 2 faser. Fase 1, som består af ca. 116 ha, kan sættes i gang nu og kommer til at koste ca. 39 mio. kr.. Heraf bidrager Solrød Kommune med den ene mio. kr., som byrådet netop har sat af til projektet. Den første fase af projektet kommer bl.a. til at indeholde ca. 44 ha skov, ca. 48 ha natur med fokus på øget biodiversitet og en klimatilpasning af Havdrup by i form af bl.a. genetablering af Tykmosen og udvidelse af Solrød Bæk.  

Fase to, som endnu afventer, består primært af anlæg af mere skov og natur.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 28. februar 2023 frigivet 1 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen, til et omfangsrigt naturprojekt.

Projektet er en indsats i Solrød Kommunes Naturkvalitetsplan 2020-2024 og indgik desuden som et af Solrød Kommunes projekter i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.

Projektet udvikles i samarbejde med KLAR Forsyning, HOFOR, lokale landmænd, lodsejere og Naturstyrelsen. Som en del af projektet vil samarbejdsparterne bl.a.

  • Udlægge strækninger med græssende får, geder eller heste
  • Skabe nye åndehuller med vilde marker og enge
  • Etablere skov
  • Etablere en sti langs Solrød Bæk på strækningen fra Havdrup til Solrød
  • Slynge og udvide Solrød Bæk
  • Foretage en genopretning af Tykmosen

 

Nu tager byrådet første skridt til udbygning af Munkekærskolen

På baggrund af input fra fx skoleledelsen, skolebestyrelsen og relevante aktører i lokalområdet vil Solrød Kommune lave et projektforslag for udbygning af Munkekærskolen. Projektforslaget skal efter planen være færdigt i 2023.

Flere og flere børnefamilier er de senere år flyttet til Solrød Kommune, og derfor er det nødvendigt at skabe plads til flere skoleelever i strandområdet. Solrød Kommune har derfor fundet frem til en smart løsning, så Munkekærskolen kan rumme de ekstra skoleelever.

I forbindelse med, at skolens tage alligevel skal renoveres, vil byrådet nemlig bygge en ekstra etage på skolen. Nu har byrådet taget første skridt til, at planerne om den ekstra etage kan realiseres ved at frigive penge til rådgivning i forbindelse med arbejdet med projektforslaget for tagudskiftningen og udbygningen af skolen.

”Vi ved, at der i de kommende år vil være en stor stigning i antallet af skolesøgende børn i kommunen. Derfor er det også meget positiv, at der indtænkes kapacitetsudvidelser i den kommende tagrenovering på Munkekærskolen. Det er både økonomisk fornuftigt at slå to fluer med et smæk, men også fornuftigt at udbygge kommunens skolekapacitet, så vi kan rumme den tilvækst af skolesøgende børn, vi allerede ser, og vi ved, vil fortsætte i de kommende år,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.  

På baggrund af de input, der kommer til projektet, bliver der udarbejdet et projektforslag, som det er planen, at byrådet bliver præsenteret for i slutningen af 2023.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 28. februar 2023 frigivet 3 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med arbejdet med et projektforslag om tagudskiftning og udbygning af Munkekærskolen.

Projektet er en del af budgetaftalen for 2023-2026, og byrådet har derfor allerede afsat penge i budgettet for 2023 til projektet.

 

Nu kan padelgrund sættes til salg

Byrådet har nu taget stilling til de vilkår, der sætter rammerne for salget af det areal, hvor en privat investor efter planen skal opføre et padelcenter. Det betyder, at grunden kan sendes i udbud.

Sportsgrenen padeltennis har taget mange danskere med storm, og nu kommer den populære sportsgren efter alt at dømme også til Solrød Kommune.

I oktober 2022 satte byrådet gang i processen, der skal føre til, at en privat investor opfører et ambitiøst padelcenter på den gamle grusbane ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet taget næste skridt i processen.

Efter en grundig borgerinddragelse med bl.a. to borgermøder har byrådet nemlig nu godkendt de vilkår, der sætter rammerne for salget af grunden, hvor padelcenteret efter planen skal opføres. Samtidig har  byrådet besluttet, at der også skal være en borgerrepræsentant og en repræsentant for foreningslivet med i det bedømmelsesudvalg, der skal tage stilling til de indkomne salgstilbud. Udvalget kommer derfor til at bestå af både byrådsmedlemmer, medlemmer af Solrød Kommunes administration, en repræsentant valgt mellem medlemmerne af grundejerforeningen Litorinaparken og beboerne på Mellemvang samt en repræsentant fra Solrød Idræts Union.

”Der har været en grundig borgerinddragelse med to velbesøgte borgermøder, og jeg er rigtig glad for, at borgerne har haft så god mulighed for at komme med deres input. Det er super vigtigt for hele byrådet. Jeg er også rigtig glad for at få selskab af både en borgerrepræsentant og en repræsentant fra foreningslivet i bedømmelsesudvalget,” siger Morten Scheelsbeck, formand for Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, og fortsætter:

”Det her projekt giver så meget mening, og i byrådet er vi slet ikke i tvivl om, at rigtig mange borgere kommer til at få glæde af et lokalt padelcenter. Det er en virkelig sjov sport, som er let at gå til uanset, om man er øvet eller total nybegynder. Derfor er det også en sportsgren, som appellerer meget bredt til både unge og ældre.”

Rammerne ligger fast

Det areal, der nu bliver sendt i udbud, får en vejledende pris på 8,75 mio. kr., og udbuddet slår fast, at et kommende padelcenter samlet set maksimalt må have et grundareal på 4.500 m2.

Samtidig er der en række kriterier, som bedømmelsesudvalget skal tage stilling til, når det vurderer indkomne bud. Her vægter købsprisen 35 procent, og selve projektforslaget vægter med 65 procent fordelt på fem kriterier, som er rettet til ud fra dialogen med borgerne. Kriterierne handler fx om sikker og hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende parkeringsplads, om bygningen indeholder andre funktioner som fx mødelokaler og spisested og kvaliteten af indgangs-, udenoms- og opholdsarealer.

Det er planen, at byrådet skal tage stilling til de indkomne bud på byrådsmødet i juni måned, og at en købsaftale herefter kan underskrives.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 28. februar 2023 sat rammerne for salget af en grund mellem tennisbanerne i Solrød Idrætscenter og boligområdet Litorinaparken, hvor der efter planen skal opføres et padelcenter.

På byrådsmødet har byrådet også besluttet, at der skal være en borgerrepræsentant og en foreningsrepræsentant med i det bedømmelsesudvalg, der skal tage stilling til de indkomne salgstilbud. Den ene repræsentant skal findes blandt medlemmerne af grundejerforeningen Litorinaparken og beboerne på Mellemvang. Den anden repræsentant skal være fra Solrød Idræts Union.

Ideen med et padelcenter startede som et medlemsforslag fra 6 af byrådets 7 partier og lister. Siden er hele byrådet blevet enige om, at det er en god idé med et padelcenter i kommunen, og initiativet er med i budgetaftalen for 2023-2026.