Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 30. august 2023

Her kan du læse om, at byrådet via Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har besluttet at give støtte til en ny padelbane i Havdrup. Du kan også læse om, om at den lokalplan, der sætter rammerne for en ny gårdbørnehave, nu er godkendt. Sidst - men ikke mindst - kan du læse om, at de dele af taget på Munkekærskolen, som ikke bliver påvirket af den kommende udbygning af skolen, nu bliver skiftet.

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond giver støtte til ny padelbane i Havdrup

Byrådet har besluttet at støtte Havdrup Tennis Klubs projekt om at lave en udendørs padelbane med 300.000 kr. fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Det bliver i fremtiden ikke kun ved Solrød Idrætscenter, det er muligt at spille den populære sportsgren padel, hvis det står til Havdrup Tennis Klub. Klubben har nemlig fået 300.000 kr. i støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond til at lave en udendørs padelbane i nærheden af klubben, som klubbens medlemmer kommer til at kunne benytte. Resten af udgiften, der i alt løber op i næsten 500.000 kr., betaler klubben selv.

”Det er fantastisk, at Havdrup Tennis Klub vil gøre det muligt at spille padel i Havdrup. Efterspørgslen på padelbaner er stor, og interessen vokser kun, så det glæder mig meget, at vi med midlerne fra Solrød Idrætsanlægsfond kan være med til at støtte sådan et godt projekt,” siger Morten Scheelsbeck, der er formand Kultur-, idræts- og fritidsudvalget.

Midlerne i Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond kan søges til støtte af anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Det er muligt at søge fondens midler for alle borgere både enkeltvis og i organisationer, samt for kommunale institutioner og afdelinger. Fonden har ansøgningsfrist den 1. februar og den 1. september.

Fakta

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 30. august 2023, at tildele Havdrup Tennis Klub 300.000 kr. i støtte til etableringen af en padelbane. Byrådet besluttede desuden på samme møde, at erhvervsforeningen Team Solrød ikke længere har indstillingsretten til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. I stedet skal både Solrød Idræts Union, Folkeoplysningsudvalget og Team Solrød fremover høres forud for byrådets tildeling af støtte til ansøgerne.

 

 

Lokalplan godkendt: Nu er vejen banet for ny gårdbørnehave

Byrådet har godkendt den lokalplan, der sætter rammerne for en fremtidig, ny gårdbørnehave i Gl. Havdrup. Det er planen, at den nye børnehave kan tage imod børn i det sene efterår 2024.

Kig til bølgende marker og en natur, der inviterer til at slippe fantasien løs. Omgivelserne på den grund i Gl. Havdrup, hvor byrådet har planer om at etablere en gårdbørnehave, er oplagte til både fordybelse, gemmelege, regnormejagt og alverdens andre aktiviteter.

Og nu er vejen banet for, at planen om en gårdbørnehave i Gl. Havdrups dejlige omgivelser kan blive til virkelighed.

Efter en længere periode med både høring af lokalplanforslag, kommuneplantillæg og borgermøde har byrådet nu godkendt den lokalplan, der sætter rammerne for en kommende gårdbørnehave på Skolevej 70.

”I byrådet læser vi altid høringssvar med stor interesse. Det er ikke altid borgernes kommentarer medfører, at der bliver ændret i lokalplanen, men vi noterer os altid den holdning eller bekymring, der bliver givet udtryk for og har den in mente som bagtæppe,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget og fortsætter:

”Nu er vi så langt i processen, at vi kan se frem mod første spadestik i 2024, og forhåbentlig er vores nye gårdbørnehave klar til at tage imod børn ultimo 2024.”

Høringen har ændret på lokalplanen

Efter høringsfasen er der bl.a. ændret på bebyggelsesprocenten fra 15 til 4, så bygningsmassen i alt maksimalt kan være på 600m2 på grunden, og så er det blevet slået fast, at det udelukkende er muligt at anvende området som daginstitution.

Lokalplanen stiller også krav til, at hovedhuset skal være gårdæstetisk med småsprossede vinduer og tegl eller stråtag. Den kommende bygning får desuden samme størrelse som det nuværende hus og opføres i halvandet plan. Det er samtidig planen, at en stor del af de hyggelige, grønne områder på grunden bliver bibeholdt som vild natur, og at der skal etableres både legeredskaber, shelters og bålhytte.

Som området ser ud nu, er pladsen til parkering sparsom, men det bliver der ændret på. Lokalplanen slår nemlig fast, at der skal etableres parkeringspladser, så forældre kan aflevere deres børn samtidig med, at der er også bliver plads til busser og personaleparkering.

Fakta

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 30. august 2023 den lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der sætter rammerne for en kommende ny daginstitution i Gl. Havdrup. Byrådet har tidligere besluttet, at den kommende daginstitution skal have en gårdprofil og rumme maksimalt 90 børnehavebørn.

 

Det regner ind gennem taget på Munkekærskolen: Hjælpen er på vej

De dele af taget på Munkekærskolen, som ikke bliver påvirket af den kommende udbygning af skolen, bliver nu skiftet.

Det regner ind gennem taget på Munkekærskolen, og det er noget skidt. Derfor har byrådet nu godkendt, at en del af pengene til at et omfattende projekt med både at skifte taget på skolen og bygge skolen ud, bliver frigivet.

I forbindelse med behovet for både en tagrenovering og plads til flere skolelever i strandområdet besluttede et enigt byråd tidligere på året at slå to fluer med et smæk og udvide skolen ved at bygge en ekstra etage. I første omgang kaster Solrød Kommune sig over at skifte de dele af taget, der ikke bliver berørt af den kommende udbygning, og senere på året er det planen, at projektet for udbygningen er klar.

”Der er ingen grund til at vente med at renovere de dele af taget, som vi allerede nu ved, ikke kommer til at være en del af den kommende udbygning. Tværtimod, så gælder det om at komme i gang – regnen venter jo ikke på os,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 30. august 2023 frigivet 15 mio. kr. til at sætte gang i projektet for tagudskiftning og udbygning af Munkekærskolen. Projektet med at skifte taget og bygge skolen ud er en del af budgetaftalen for 2023-2026, og byrådet har derfor allerede afsat penge i budgettet for 2023 og 2024.