Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 26. april 2023

Her kan du læse om, at byrådet har sendt et regnskab i balance til revision, og at en modernisering af Havdrup SFO er på vej.

Solrød Kommune sender regnskab i balance til revision

2022 var endnu et år med orden i regnskabet i Solrød Kommune, viser årsberetningen.

Endnu engang sender Solrød Kommune et regnskab i balance til revision. Budgettet er overholdt, og regnskabet er overordnet tilfredsstillende læsning.

”Kort fortalt er det et tilfredsstillende regnskabsresultat. Alt i alt går regnskabet op, og det i sig selv er ganske imponerende og noget, vi har formået år efter år her i Solrød Kommune. En kommune er en naturlig del af borgernes liv fra de fødes, til de ikke er her mere, og kommunen udfører utrolig mange forskelligartede og komplicerede opgaver. Samtidig har vi igen i 2022 haft glæde af befolkningstilvæksten, som fx betyder, at vi har skullet tage os godt af endnu flere børn, unge, voksne og ældre. Alligevel er vi stort set lykkedes med at holde os inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af staten til serviceudgifterne og anlægsudgifterne. Det er godt gået. Særlig med tanke på, at kommunens regnskab dækker over udgifter og indtægter for ca. 1,4 mia. kr.,” siger borgmester Emil Blücher.

Han varsler dog allerede nu ændringer i den økonomiske situation fremover. Solrød Kommune har nemlig igennem en årrække nydt godt af jordsalgsindtægter fra fx Trylleskov Strand, Havdrup Vest og Green Hills. Der er dog ikke udsigt til større indtægter fra salg af jord de kommende år, og kombineret med den generelle økonomiske situation efterlader det et hul i økonomien, der skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.

”Alle byrådsmedlemmer brænder for, at Solrød skal være en rigtig dejlig kommune at leve og bo i, og vi gør hele tiden vores bedste for, at udviklingen går i den rigtige retning. En nødvendighed for at kunne udvikle kommunen er naturligvis, at der er orden i økonomien. Men overskuddet på driften er ikke stort nok til, at kommunens økonomi kan fortsætte i samme bane som nu. Den situation tager vi som byråd naturligvis meget alvorligt,” siger borgmesteren, som fortæller, at borgerne bliver inddraget i processen omkring den kommende budgetlægning på en mere grundig måde end tidligere.

Før sommerferien sender byrådet nemlig et sparekatalog i høring, og når der ligger et udkast til budgettet for 2024-2027 efter sommerferien, bliver det også sendt i høring.

Fakta

Et enigt byråd har på byrådsmødet den 26. april 2023 sendt et tilfredsstilende regnskab til revision. Hele årsberetningen for regnskab 2022 kan findes på www.solrod.dk/kommunen under fanen regnskab, når regnskabet er godkendt, eller som bilag under byrådets behandling af sagen. 

 

Modernisering af Havdrup SFO på vej

Byrådet har sat 5 mio. kr. af til en større opdatering af både indvendige og udvendige forhold i Havdrup SFO.

Hjertevarme er der masser af i Havdrup SFO, men efterhånden trænger den historiske, hvide bygning til en modernisering og en kærlig hånd rent håndværksmæssigt. Derfor har byrådet nu sat gang i en større renovering af SFO’en, der er fra 1920.

"Byrådet har gennem de seneste år arbejdet på at skabe tidssvarende rammer for vores børn og unge. Nu er turen kommet til Havdrup SFO, som både bygningsmæssigt og funktionsmæssigt trænger til en kærlig hånd. Projektet udspringer af budgetaftalen fra sidste efterår, som alle byrådets medlemmer bakkede op om. Siden hen har det vist sig, at behovet for en renovering er større end først antaget. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi politisk valgte at fremrykke renoveringen, som ellers først var sat til at begynde i 2025," siger borgmester Emil Blücher

I første omgang er der sat 5 mio. kr. af til renoveringen, som bl.a. indebærer, at SFO’en bliver åbnet mere op og moderniseret, så rammerne bedre kan understøtte et nutidigt udviklings- og indlæringsmiljø for børnene. Der skal foretages en gennemgribende renovering af de indvendige faciliteter, som bl.a. betyder at køkkenet bliver opdateret, vægge og lofter bliver malet, og belysningen bliver udskiftet til LED. Samtidig bliver bygningens udvendige rammer også taget under kærlig behandling, og der bliver fx skiftet døre og vinduer.

Tilstandsrapporten for bygningen viser dog, at det ikke vil være muligt at komme i mål med renoveringerne af den ældre bygning med de 5 mio. kr., der i første omgang er sat af til en modernisering. Der vil derfor i de kommende år bliver arbejdet videre med en løbende renovering af Havdrup SFO.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 26. april 2023 frigivet 5 mio. kr. til en renovering af Havdrup SFO. Pengene er allerede afsat på budgettet for henholdsvis 2023 og 2024. Arbejdet går efter planen i gang i sidste kvartal af 2023, og SFO’en vil være åben som vanligt under renoveringen.